Helsingin HO 10.12.1975 106

Huoneenvuokra - Vuokrasuhteen lakkaamisen toteaminen

Ostettuaan 11.7.1973 huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet A oli samana päivänä irtisanonut huoneiston entisen omistajan ja B:n välisen vuokrasopimuksen päättymään 1.11.1973 ilmoittaen tarvitsevansa huoneiston omaksi asunnokseen. B ei ollut vastustanut irtisanomisen perustetta. A oli 6.9.1973 esikauppasopimukseksi nimitetyllä asiakirjalla myynyt huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet C:lle. Kauppakirjan mukaan osakkeet luovutettiin ostajalle heti, myyjä vastasi yhtiövastikkeesta 1.11.1973 tai aikaisemmin tapahtuvaan vapautumiseen saakka ja kauppakirja oli laadittava 1.11.1973 mennessä. B oli 16.10.1973 laaditun ja A:lle 8.11.1973 tiedoksi toimitetun haastehakemuksen nojalla RO:ssa vaatinut muuttopäivän siirtämistä. A vastusti kannetta ilmoittaen tarvitsevansa asunnon omaan käyttöönsä. RO siirsi 30.11.1973 B:n muuttopäivää 31.10.1974 saakka. C on B:lle 22.11.1974 toimitetun haasteen nojalla Helsingin AO:ssa vaatinut B:n velvoittamista muuttamaan huoneistosta.

AO lausui tuomiossaan 4.12.1974, että B oli asunut huoneistossa sen entisen omistajan kanssa tekemänsä vuokrasopimuksen nojalla, joka sopimus RO:n päätöksen perusteella oli päättynyt 31.10.1974. Sen vuoksi ja kun B ei ollut näyttänyt olevansa muullakaan perusteella oikeutettu hallitsemaan huoneistoa AO on HVL 40 §:n 3 mom. nojalla hyväksynyt kanteen.

B haki muutosta.

HO: Koska B:n huoneistoa koskeva vuokrasuhde on päättynyt huoneiston omistajan A:n 11.7.1973 toimittaman irtisanomisen ja RO:n muuttopäivän siirtoa koskeneen päätöksen perusteella AO:n toteamin tavoin 31.10.1974, eikä B ole esittänyt selvitystä siitä, että mainittu irtisanominen olisi pätemätön, mitä se seikka, että A on 6.9.1973 myynyt huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet C:lle, ei vielä riitä osoittamaan, HO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomion lopputulosta.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Multia - Wiias - Suonperä

Esittelijän ehdotus: Koska A:n ja B:n välinen vuokrasopimus, joka RO:n päätöksen perusteella oli entisin ehdoin voimassa A:n myydessä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, sitoo C:tä ja koska C ei ole HVL:n edellyttämin tavoin irtisanonut vuokrasopimuksta päättymään, HO harkinnee oikeaksi hylätä kanteen.

Jäsen Suonperä: Koska vuokrasuhteen irtisanominen on perustunut A:n ja B:n väliseen tahdonilmaisuun ja kun tahdonilmaisu irtisanomisperusteen ja sen vastustamatta jättämisen osalta A:n myytyä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet C:lle ei oikeustoimilain 33 §:n nojalla enää sido B:tä sekä koska A ei ole esittänyt muuta kuin kanteessa mainitun perusteen vuokrasuhteen irtisanomiselle, hylkään kanteen.

Jäsen af Hällström: A on 11.7.1973 irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 1.11.1973 ilmoittaen tarvitsevansa huoneiston omaan käyttöönsä asuntona. A on 6.9.1973 myynyt huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet C:lle ilmoittaen tällöin huoneiston vuokratuksi. B, jolle myynnistä ei ole ilmoitettu, on 8.11.1973 A:lle toimitetuin haastein RO:ssa vaatinut muuttopäivän siirtämistä. Se seikka , ettei B tuossa vaiheessa ole vastustanut irtisanomisen perustetta, ei estä häntä myöhemmin, kun niissä olosuhteissa joiden vallitessa hän on kysymystä harkinnut on tapahtunut olennainen muutos, vetoamasta perusteen puuttumiseen varsinkin kun C:n on katsottava olleen tietoinen perusteen puuttumisesta. Koska C ei ole esittänyt irtisanomiselle HVL:ssa tarkoitettua perustetta, hylkään kanteen.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.