Helsingin HO 19.06.1974 314

Huoneenvuokra - Huoneiston kunto - Vuokran alentaminen - Kuittaus vuokrasuhteessa

Uudenmaan lääninhallitus on A:n hakemuksesta velvoittanut B:n ja C:n, jotka vuokrasopimuksen nojalla hallitsivat A:n omistamaa omakotitaloa, vuokranmaksun laiminlyönnin takia vuokraoikeutensa menettäneinä muuttamaan talosta ja suorittamaan A:lle maksamatta jääneitä vuokria. B ja C ovat hakien Hyvinkään KO:ssa takaisinsaantia lääninhallituksen päätökseen kertoneet, että vuoden 1971 syksyllä oli vesi talon kaivosta alkanut vähentyä ja sitten loppunut kokonaan niin, että tarvittava talousvesi oli jouduttu noutamaan 2 kilometrin päästä. Sen vuoksi ja koska A vuokranantajana ei ollut huolehtinut vedensaannista ja vuokralaisilla näin ollen oli HVL 16 §:n nojalla ollut oikeus vähentää vuokrasta kohtuullinen osa korvauksena vuokranantajan laiminlyönnistä, eivätkä he siis olleet menettäneet vuokraoikeuttaan, B ja C ovat vaatineet, että lääninhallituksen päätös kumottaisiin.

KO on päätöksessään 1.12.1972 lausunut, että B:n ja C:n ollessa vuokralaisina A:n omakotitalossa talon kaivossa oli vesi alkanut vähentyä ja myöhemmin loppunut kokonaan niin että vettä oli jouduttu marraskuusta 1971 elokuun puoliväliin 1972 saakka tuomaan muualta keskimäärin kerran viikossa n. 140 litraa kerrallaan. Veden puutteen vuoksi B ja C olivat jättäneet vuokrasta maksamatta yhteensä 1.480 mk. Kun B ja C eivät sopimusta tehdessään olleet tietäneet eivätkä tavallista huolellisuutta noudattaen voineet havaita, että vesi tulisi loppumaan, ja heillä niin ollen talon oltua veden puutteen vuoksi puutteellisessa kunnossa marraskuusta 1971 elokuun loppuun 1972 oli ollut oikeus saada vuokra kohtuullisesti alennetuksi, KO on hyläten vaatimukset enemmälti HVL 13 ja 16 §:n nojalla alentaen B:n ja C:n vuokria mainitulta ajalta 50 mk kuukaudelta velvoittanut heidät suorittamaan A:lle 480 mk.

A, B ja C hakivat muutosta.

HO: Koska B:llä ja C:llä, siihen nähden että he olivat esittäneet vuokran alentamista koskevan vaatimuksen viimeistään lääninhallitukselle häätöhakemuksen johdosta antamassaan selityksessä ja vuokran alentamista KO:n määräämin tavoin oli pidettävä aiheellisena, ei ollut maksamattomia vuokria hakemuksessa mainitulta ajalta enempää kuin 50 mk, laiminlyöntiä vuokran maksun suhteen sen määrän ollessa siinä vaiheessa riitainen, oli pidettävä vähäisenä, lääninhallituksen päätös kumottiin häätöä koskevilta osin ja suoritettavan vuokran määrä alennettiin 50 mk:aan.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Mäkelä - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.