Helsingin HO 16.10.1974 81

Huoneenvuokra - Pää- vai alivuokrasuhde - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen peruste - Huoneisto elinkeinon harjoittamiseen

Yhtiö A, joka harjoitti kodinkoneiden myyntiä, oli vuokrannut kiinteistön omistajalta vuokraamastaan myymälähuoneistosta takahuoneen asunnoksi B:lle. A oli irtisanonut vuokrasopimuksen ilmoittaen tarvitsevansa huoneen liikkeensä käyttöön radio- ja televisiohuoltoa varten, ja vaatinut Helsingin AO:ssa B:n velvoittamista muuttamaan.

AO on tuomiossaan 10.5.1974 lausunut tosin selvitetyn, että A oli 20.2.1974 kirjallisesti sopinut erään televisiomekaanikon kanssa, että tämä suorittaisi kaikki yhtiön radio- ja televisiohuoltotyöt siitä alkaen kun huoltotyössä tarvittavat yhtiön myymälän takahuoneet olisivat vapautuneet A:n käyttöön, mutta siihen nähden, että sanottu mekaanikko sopimuksen mukaan tulisi toimimaan itsenäisenä yrittäjänä ja A:n aliurakoitsijana, katsonut jääneen näyttämättä, että A tarvitsisi huonetiloja oman elinkeinonsa harjoittamiseen tai että sopimuksen mukainen järjestely olisi välttämätön yhtiön toiminnan kannalta taikka että irtisanomiselle olisi muu hyväksyttävä erittäin painava syy, ja sen vuoksi hylännyt kanteen.

A haki muutosta.

HO: Koska ko. myymälän takahuoneet kuuluvat osana yhtiön myymälähuoneistoon, HO katsoi, että A:n ja B:n välistä vuokrasuhdetta oli HVL 42 §:n mukaisesti pidettävä alivuokrasuhteena.
Sen vuoksi ja kun tuo alivuokrasuhde oli laillisesti irtisanottu päättymään 31.5.1974, mutta B ei ollut muuttanut, HO, siirtäen B:n muuttopäivää 6 kuukaudella, velvoitti B:n muuttamaan huonetiloista viimeistään 2.12.1974.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Leistén - Wiias - Pohjola

Eri mieltä oleva jäsen Pohjola katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomiota.

Jäsen Leistén katsoi että, koska A oli näyttänyt tarvitsevansa liikehuoneiston takahuoneet radio- ja televisiohuoltoa varten, ja A:lla niin ollen on ollut vuokrasuhteen irtisanomiseen erittäin painava syy, B oli HVL 37 §:n 2 kohdan nojalla velvoitettava muuttamaan huoneistosta 2.12.1974.

Jäsen af Hällström oli samaa mieltä kuin jäsen Pohjola.

Komm. Markku Sokka Lakimies 1975 s. 1005.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.