Vaasan HO 18.03.1966

Todistelu (OK 17:3,1) - Vieraan valtion laki - Ulkomailla (Pohjoismaissa) tehty rikos

Alioikeus jätti jutun tutkittavakseen ottamatta, koska virallinen syyttäjä ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että teko, josta vaadittiin rangaistusta, olisi asianomaisen maan lain mukaan rangaistava. Hovioikeus katsoi tosin, ettei alioikeuden olisi pitänyt jättää juttua tutkittavakseen ottamatta kehottamatta virallista syyttäjää oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesti esittämään selvitystä siitä, että p.o.
teko olisi k.o. maan lain mukaan rangaistava, mutta otti jutun välittömästi tutkittavakseen, koska teko ei ollut Suomen lain mukaan rangaistava.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.