Turun HAO 03.05.2022 H728/2022

Kansainvälinen suojelu - Turvapaikka - Poissulkemislauseke - Törkeä muu kuin poliittinen rikos - Lieventävät asianhaarat

Diaarinumero: 447/03.04.04.04.15/2020
Taltionumero: H728/2022
Antopäivä: 3.5.2022

Poissulkemislausekkeen soveltamista koskevissa tausta-aineistoissa ja soveltamisohjeissa edellytettiin, että oletetun rikoksen luonnetta arvioitaessa oli otettava muun ohella huomioon kaikki olennaiset, sekä rikosoikeudellista vastuuta lieventävät että raskauttavat, asianhaarat.

Asiassa oli siten oikeuskysymyksenä ratkaistavana, oliko valittajan tapauksessa olemassa sellaisia lieventäviä tai rikosoikeudellisen vastuun poistavia asianhaaroja, kuten oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteita, joiden vuoksi poissulkemislauseketta ei tullut soveltaa.

Rikoksen kohde oli valittajan oman kertomuksen mukaan ollut poliisin virkapukuun pukeutunut henkilö. Kysymyksessä oleva teko oli tehty tappavalla aseella ja siitä oli seurannut uhrille vakavia vammoja. Valittajasta oli kotimaassaan annettu pidätysmääräys murhayrityksen vuoksi ja hänet oli samasta syystä erottu heimostaan.

Hallinto-oikeus arvioi valittajan turvapaikkapuhuttelussaan kertoman tapahtumankuvauksen perusteella, että uhrin ampumista edeltävä tilanne, jossa uhri oli ampunut valittajan ja tämän veljeä kohti pään korkeudelle seinään, oli voinut olla valittajalle yllätyksellinen ja uhkaava. Sen jälkeen, kun valittajan perheenjäsenet olivat paenneet muihin tiloihin, valittaja oli paennut yläkertaan, noutanut aseensa ja palannut alakertaan, tilanne oli kuitenkin muuttunut. Rikoksen uhrin ei voitu katsoa muodostaneen tuossa tilanteessa enää välitöntä ja pakottavaa uhkaa aseistautuneelle valittajalle tai hänen perheenjäsenilleen. Kun valittaja oli tässä tilanteessa ampunut rynnäkkökiväärillä uhria lähietäisyydeltä kolme kertaa haavoittaen tätä vakavasti, valittajan teko oli ylittänyt sen, mitä tuossa tilanteessa oli pidettävä oikeutettuna ja välttämättömänä. Valittajalta olisi tilanteessa voinut kohtuudella vaatia muunlaista suhtautumista.

Kun otettiin huomioon teon luonne, tekoväline, uhrille aiheutuneet vammat, teosta valittajan kotimaassa säädetyt seuraukset ja vireille pantu rikosprosessi sekä se, että myös suurin osa Euroopan unionin jäsenmaiden oikeusjärjestyksistä katsoo valittajan teon kaltaisen teon täyttävän törkeän rikoksen tunnusmerkit, hallinto-oikeus katsoi, että oli perusteltua aihetta epäillä valittajan tehneen törkeän muun kuin poliittisen rikoksen Suomen ulkopuolella ennen kuin hän tuli Suomeen pakolaisena. Esitettyä selvitystä kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoi, ettei valittajan teon olosuhteissa ollut kysymys sellaisista valittajan teon rikosoikeudellista vastuuta poistavista tai lieventävistä seikoista, joiden perusteella asiaa olisi ollut syytä arvioida toisin. Näin ollen Maahanmuuttoviraston oli tullut soveltaa ulkomaalaislain 87 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista poissulkemislauseketta.

Ulkomaalaislaki 87 § 2 mom 2 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.