Förvaltningsdomstols avgöranden: 2022

Resultatsidor

1-20 21-29

Helsingin HAO 16.06.2022 H3450/2022
Arvonlisävero - Kiinteistöön kohdistuvan käyttöoikeuden luovuttaminen - Asunto-osakeyhtiö - Yhteisten tilojen ja koneiden käyttöoikeuden lyhytaikainen luovuttaminen - Liittymisperiaate
Pohjois-Suomen HAO 10.06.2022 22/0026/1
Maankäyttö- ja rakentaminen - Yleiskaava - Tuulivoima - Maakuntakaavan ohjausvaikutus - Linnustovaikutukset - Perämeren rannikkoalue - Lintujen valtakunnallinen päämuuttoreitti - Selvitysten riittävyys
Helsingin HAO 07.06.2022 H3151/2022
Tuloverotuksen ennakkoratkaisu - Ranskalainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto - Suomesta saadun tulon veronalaisuus - Tuloverolaki 20 a § - Rinnastettavuus - Pääomien vapaa liikkuvuus - Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu - Kansallisen säännöksen SEUT:n vastaisuus
Helsingin HAO 06.06.2022 H3150/2022
Varainsiirtoverotus - Varainsiirtoveroprosentti - Kommandiittiyhtiö-muotoisen kiinteistöpääomarahaston vastuunalainen yhtiömies - Vastuunalaisen yhtiömiehen (kohdeyhtiö) tosiasiallinen toiminta - Kiinteistöjen suora tai välillinen omistus tai hallinta
Helsingin HAO 03.06.2022 H3091/2022
Arvonlisävero - Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö - Päiväkotikiinteistöjen siivous - Liittymisperiaate
Pohjois-Suomen HAO 31.05.2022 724/2022
Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Alaikäinen - Kehitysvammainen henkilö
Pohjois-Suomen HAO 27.05.2022 22/0024/1
Maankäyttö- ja rakentaminen - Osayleiskaava - Maakuntakaavan ohjausvaikutus - Seudullinen tuulivoimapuisto - Selvitysten riittävyys
Turun HAO 25.05.2022 22/0024/1
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennusvalvonta - Käyttötarkoituksen olennainen muutos - Loma-asuminen - Majoitustoiminta - Vuokraustoiminta - Lyhytkestoiset vuokrausjaksot - Loma-asunnon vuokraaminen yhdistyksen jäsenille
Helsingin HAO 18.05.2022 H2699/2022
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa perhesiteen perusteella - Jatkolupa - Perheenkokoajan Suomessa asumisedellytys
Pohjois-Suomen HAO 11.05.2022 630/2022
Kokoontumislaki - Yleinen kokous - Mielenosoitus - Poliisi - Yleisen kokouksen kieltäminen - Ilmeinen lainvastaisuus - Tartuntatautilaki
Helsingin HAO 03.05.2022 H2466/2022
Liikennemerkkisuunnitelma - Liikenteenohjauslaitteen asettaminen -Katualueen käyttötarkoituksen muuttaminen - Tieliikennelaki - Maankäyttö- ja rakennuslaki - Asemakaava - Katusuunnitelma
Turun HAO 03.05.2022 H728/2022
Kansainvälinen suojelu - Turvapaikka - Poissulkemislauseke - Törkeä muu kuin poliittinen rikos - Lieventävät asianhaarat
Itä-Suomen HAO 25.04.2022 983/2022
Tartuntatautilain mukainen päätös - Ravitsemisliikkeiden aukiolorajoitukset - Ravitsemisliikkeiden valvonta - Tartuntatautilain 58 b §
Vaasan HAO 06.04.2022 387/2022
Tartuntatautilaki - ravitsemistoiminnan keskeyttäminen - asianosaisen kuuleminen - viranomaisen menettely - viranomaisen ohjeistus - viranomaisen määräys - - luottamuksensuoja
Turun HAO 31.03.2022 H551/2022
Kansainvälistä suojelua koskeva asia - Käännyttäminen - Maahantulokielto - Puolison valitusoikeus
Pohjois-Suomen HAO 29.03.2022 22/0016/1
Maankäyttö- ja rakentaminen - Rakennuslupa - Tuulivoimala - Vaikutusten arviointi - Selvitysten riittävyys - Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji - Susi - Heikentämis- ja hävittämiskielto
Pohjois-Suomen HAO 29.03.2022 22/0015/1
Maankäyttö- ja rakentaminen - Poikkeaminen - Kaavan muutos - Tuulivoimala - Tuulivoimaloiden korottaminen - Kaavallisen tarkastelun tarve - Yhdenvertaisuus
Turun HAO 22.03.2022 H487/2022
Yliopistot - Monivalintatehtävät - Automaattinen pisteytysalgoritmi
Helsingin HAO 22.03.2022 H1581/2022
Ennakkoperintä - Listaamattoman yhtiön henkilöstöanti - Henkilöstön enemmistövaatimuksen täyttyminen - Henkilöstöannin ehtojen objektiivisuus ja yhtäläisyys - Tarjottavien osakkeiden määrä - Työsuhteen kesto
Itä-Suomen HAO 17.03.2022 661/2022
Elinkeinotulon verotus - Sulautuminen - Sulautumisvastike - Vastikkeettomuus - Jatkuvuusperiaate - Sulautuvan yhtiön osakkeiden hankintameno
Resultatsidor

1-20 21-29

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.