Förvaltningsdomstols avgöranden: 2021

Resultatsidor

1-20 21-34

Itä-Suomen HAO 18.11.2021 2379/2021
Lahjaverotus - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Yrityksen käsite - Vuokraustoiminta
Turun HAO 12.11.2021 21/0163/1
Kunnallisasia - Virheellinen menettely luottamustoimessa - Valituskelpoisuus
Helsingin HAO 01.11.2021 H5329/2021
Arvonlisävero - Soveltamisala - Verovelvollisuus - Uskonnollinen yhdyskunta - Ateriapalvelun oma käyttö - Muu kuin taloudellinen toiminta - Direktiivin tulkintavaikutus
Itä-Suomen HAO 15.10.2021 2140/2021
Koronavirus - COVID-19 - Karanteeni - Päätöksen muoto - Kuuleminen
Vaasan HAO 15.10.2021 21/0131/3
Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoitusasia - eläinsuoja - poikkeaminen vähim-mäisetäisyydestä - valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (eläinsuoja-asetus) - toiminnan laajentaminen sisäisin järjestelyin olemassa olevissa eläinsuojarakennuk-sissa - eläinsuoja-asetuksen 11 §:n 2 momentti sekä 2 ja 3 §:ien soveltamisala
Hämeenlinnan HAO 08.10.2021 H891/2021
Toimeentulotuki - Perustoimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Tulojen jaksottaminen - Työmarkkinatuki
Hämeenlinnan HAO 08.10.2021 H893/2021
Toimeentulotuki - Perustoimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Tulojen jaksottaminen - Työttömyysturva - Pitkäaikainen työttömyysturvan saaja - Kohtuullisuus
Pohjois-Suomen HAO 04.10.2021 950/2021
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Karkottaminen - Täytäntöönpanoa koskeva määräys - Hallinto-oikeuden toimivalta
Pohjois-Suomen HAO 24.09.2021 923/2021
Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Avustajan palkkio - Ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuvien toimenpiteiden korvattavuus - Palkkiovaatimuksen esittämishetki - Oikeusapulain perusteella määrättävän palkkion ja korvausten määräävä taho
Hämeenlinnan HAO 22.09.2021 21/0746/1
Elinkeinotulon verotus - Menon vähennyskelpoisuus - Sanktionluonteinen maksuseuraamus - Saksan arvonlisäveron viivästysseuraamus - Viivekorko
Itä-Suomen HAO 21.09.2021 21/0302/2
Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artikla - Yleinen tietosuoja-asetus - Käyttäjälokitiedot - Henkilötieto - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
Itä-Suomen HAO 09.09.2021 1848/2021
Tartuntatautilain mukainen päätös - Valitusoikeus - Välitön vaikutus muutoksenhakijan oikeuteen - velvollisuuteen tai etuun - Yleisötilaisuuksien kieltäminen - Suhteellisuusperiaate - Toimivalta
Helsingin HAO 27.08.2021 H4029/2021
Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Rakennetun ympäristön vaaliminen - Rakennussuojelu
Vaasan HAO 24.06.2021 21/0240/4
Ennakkoratkaisu - Yritysjärjestely - Sulautuminen - Jakautuminen - Tappioiden vähennysoikeus - Osakevaihto
Helsingin HAO 22.06.2021 21/0186/2
Huostaanottohakemus - Alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus - Hakemuksen tutkiminen
Hämeenlinnan HAO 18.06.2021 21/0556/1
Perintövero - Ulkomaisen veron hyvitys - Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen - Sama saanto - Kanadan valtion tulovero
Vaasan HAO 11.06.2021 21/0226/4
Ennakkoratkaisu - Kiinteistöosakeyhtiö - Yritysjärjestely - Sulautuminen - Tuloverosta vapaa yhteisö - Asuintalovaraus
Hämeenlinnan HAO 01.06.2021 21/0502/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoiton verotus - Hankintameno - Tuhoutunut omaisuus - Vakuutuskorvaus
Itä-Suomen HAO 20.05.2021 21/0231/2
Tietosuoja - Yleinen tietosuoja-asetus - Vaikutustenarviointi - Sijaintitiedot - Seuraamusmaksu
Hämeenlinnan HAO 10.05.2021 21/0426/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulo - Sijoitussidonnainen henkivakuutus - Takaisinosto - Henkivakuutuksen tuoton laskeminen - Ulkomaanvaluutassa tehdyt suoritukset - Valuuttakurssimuutos
Resultatsidor

1-20 21-34

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.