Turun HAO 18.09.2019 19/0849/3

toimivaltainen hallinto-oikeus - työntekijän oleskelulupa - turvapaikanhakija

Diaarinumero: 00576/18/3102
Taltionumero: 19/0849/3
Antopäivä: 18.9.2019

Turkin kansalainen X oli hakenut työntekijän oleskelulupaa oleskellessaan Suomessa turvapaikanhakijana. X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana rekisteröitynä Lahdessa sijaitsevaan vastaanottokeskukseen, ja hänen oli kirjattu asuneen yksityismajoituksessa Alavudella.

Ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentin mukaan työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirin alueella hakija asuu.

X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana turvapaikanhakijana, ja hän oli siten oleskellut Suomessa laillisesti. Vaikka hänellä ei ollut kotikuntaa Suomessa, hänen voitiin katsoa asuneen Suomessa niin, että asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyi hänen asuinpaikkansa mukaan.

Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa on ratkaisevaa, missä X tosiasiallisesti oli asunut, eikä rekisteröintipaikalla ollut merkitystä. Valittaja oli siten valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana asunut ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentissa tarkoitetulla tavalla Alavudella. Alavus sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, joka on Vaasan hallinto-oikeuden tuomiopiirissä. Toimivaltainen valitusviranomainen asiassa oli siten Vaasan hallinto-oikeus. Hallinto-oikeus siirsi virheellisen muutoksenhakuohjauksen vuoksi väärässä viranomaisessa vireille pannun valituksen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Ulkomaalaislaki 192 (301/2004) § 3 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.