Itä-Suomen HAO 04.09.2019 19/0794/1

Ennakkoratkaisu - Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö

Diaarinumero: 00453/19/8510
Taltionumero: 19/0794/1
Antopäivä: 4.9.2019

Asiassa oli haettu ennakkoratkaisua muun ohella perintö- ja lahjaverolain 55 §:n huojennussäännöksen soveltumisesta hakemuksessa kuvattuun Kiinteistö Oy A:n osakkeiden lahjoituksiin.

Hakemuksen mukaan X aikoi luopua samalla kertaa kaikista omistamistaan B Oy:n ja Kiinteistö Oy A:n osakkeista ja lahjoittaa ne kolmelle lapselleen. Kiinteistö Oy A:n liikevaihto muodostui vuokratuloista ja sen omistama teollisuusrakennus oli pääosin vuokrattuna huojennukseen oikeuttavaa toimintaa harjoittavan B Oy:n liiketoimintaa varten.

Hallinto-oikeus totesi, että Kiinteistö Oy A:n toiminnasta saadun selvityksen perusteella yhtiötä ei lähtökohtaisesti ole pidettävä perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna yrityksenä. Suunniteltuihin lahjoituksiin sisältyi kuitenkin myös osuus varsinaista yritystoimintaa harjoittavasta yhtiöstä eli B Oy:stä, ja Kiinteistö Oy A:n toiminta muodostui pääosin sen harjoittamasta tilavuokrauksesta kyseiselle samaan yrityskokonaisuuteen kuuluvalle yritykselle. Edellä kerrotuissa oloissa sekä verotus- ja oikeuskäytäntö huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että aiottuihin Kiinteistö Oy A:n osakkeiden lahjoituksiin voidaan soveltaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n huojennussäännöstä. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että veronhuojennuksessa on kysymys lahjaverovelvollisuutta koskevasta poikkeuksesta, mikä edellyttää sen varmistamista, että veronhuojennus kohdistuu sellaisen varallisuuden lahjoittamiseen, joka myös tosiasiallisesti palvelee yritystoimintaa ja jota käytetään yritystoiminnan jatkamiseen, huojennus voidaan myöntää Kiinteistö Oy A:n osakkeiden lahjoituksiin vain siltä osin kuin Kiinteistö Oy A on vuokrannut omistamansa tilat B Oy:n elinkeinotoiminnan käyttöön. Huojennusta ei siten tule myöntää siltä osin kuin Kiinteistö Oy A:n omistama teollisuusrakennus on vuokrattuna ulkopuoliselle yritykselle.

Perintö- ja lahjaverolaki 55 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Marjo Wenho ja Mari Jääskeläinen. Asian esittelijä Mari Jääskeläinen.

Haettu muutosta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.