Helsingin HAO 23.10.2019 19/0761/2

Kansalaisuus - Kielitaitoedellytys - Ammatillisen perustutkinnon tutkintokieli

Diaarinumero: 01919/18/1102
Taltionumero: 19/0761/2
Antopäivä: 23.10.2019

Valittaja on osoitukseksi suomen kielen taidostaan liittänyt kansalaisuushakemukseensa todistuksen suomenkieliseen ammatilliseen perustutkintoon sisältyneiden opintojen suorittamisesta. Saadun selvityksen perusteella valittajan suorittaman ammatillisen perustutkinnon opetuskieli on ollut suomi, mutta hän on tosiasiassa suorittanut opintonsa pääasiassa englannin kielellä ja vain osaksi suomen kielellä. Lisäksi valittaja on korvannut merkittävän osan suomenkielisen tutkinnon opinnoista näytöillä ja hyväksilukuina edellisistä opinnoistaan ja työnäytteistään. Valittajan esittämästä selvityksestä ei ilmene, että näytöt ja hyväksilukujen perusteena olevat opinnot olisi suoritettu suomen kielellä. Valittaja ei näin ollen ole suorittamallaan tutkinnolla osoittanut, että hän olisi suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon suomen tai ruotsin kielellä. Maahanmuuttovirasto oli näin ollen voinut hylätä kansalaisuushakemuksen, koska valittaja ei ollut täyttänyt kielitaitoedellytystä.

Kansalaisuuslaki 13 § 1 mom 6 kohta ja 17 § 6 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Virpi Ikkelä, Tiina Virtanen ja Katja Tertsonen.

Asian esittelijä Susan Korpi

Päätös ei ole lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.