Helsingin HAO 07.06.2019 19/0407/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Stipendi - Opiskelu - Lukio - Lukukausimaksu - Luonnollinen vähennys - Elantomeno

Diaarinumero: 05867/18/8101
Taltionumero: 19/0407/3
Antopäivä: 7.6.2019

Asiassa oli kysymys ulkomailla sisäoppilaitoksessa stipendin avustuksella tapahtuvasta lukio-opiskelua vastaavasta opiskelusta. X ry oli tehnyt oppilasvalinnan ja osoittanut verovelvolliselle oppilaitoksen. X ry oli myöntänyt opiskelijalle opintoja varten stipendin, joka oli kattanut oppilaitoksen lukukausimaksun eli opetuksen, asumisen ja ruokailut.

Hallinto-oikeus katsoi, että lukukausimaksu oli aiheutunut lukio-opintoihin rinnastettavissa olevien opintojen suorittamisesta ulkomaisessa oppilaitoksessa eikä stipendin vastaanottamisesta. Stipendin ohjautumisessa oppilaitokselle oli kyse tuloverolain 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tulon käyttämisestä. Ottaen huomioon, että stipendi oli myönnetty suomalaiseen ylioppilastutkintoon rinnastettavissa olevan tutkinnon suorittamiseen johtavaan koulutukseen ja että lukukausimaksu oli osin korvausta myös asumisesta ja ruokailusta, hallinto-oikeus katsoi, että lukukausimaksua oli pidettävä elantomenona, joka ei ollut vähennyskelpoinen verotuksessa. Koska asiassa ei ollut esitetty vähennyskelpoisia menoja, lukukausimaksua varten myönnetty stipendi oli veronalaista tuloa siltä osin, kuin sen määrä ylitti valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Verovuosi 2016.

Tuloverolaki 29 § 1 mom, 31 § 4 mom, 82 § 1 ja 2 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Vesa Heikkilä, Paula Makkonen ja Emmi Aakula.
Asian esittelijä Turo Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.