Turun HAO 21.11.2016 16/0657/3

Rahankeräyslupa - Yleishyödyllinen toiminta - Uskonnollinen toiminta - Keräystarkoitus

Diaarinumero: 01934/15/1603
Taltionumero: 16/0657/3
Antopäivä: 21.11.2016

Yhdistyksen tarkoituksena on vastata A:n seurakunnan toiminnasta ja näin edistää luterilaista jumalanpalveluselämää kaupungissa sekä edistää ja tukea jumalanpalveluksen teologian tuntemusta ja luterilaista lähetystyötä ja toimia yhteistyössä niiden raamatullistunnuksellisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, jotka järjestävät luterilaisia ja apostolisia jumalanpalveluksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jumalanpalveluksia sekä opinto- ja julistustoimintaa, tukee lähetysjärjestöjä ja luterilaista lähetystyötä sekä tekee diakonia- ja nuorisotyötä ja pitää pyhäkouluja.

Yhdistys oli hakenut rahankeräyslupaa yhdeksi vuodeksi. Poliisilaitos hylkäsi hakemuksen ja lausui päätöksessään, että yhdistyksen toiminnan tarkoitus on vahvasti uskonnollisen sanoman levittäminen eikä yhdistyksen voida katsoa täyttävän rahankeräyslaissa asetettua vaatimusta yleishyödyllisestä tarkoituksesta. Pääosa kerättävistä varoista kohdistuisi hallinnollisiin kuluihin, kuten palkkakuluihin, minkä vuoksi rahankeräyksen toimeenpano ei olisi laissa tarkoitetulla tavalla yleisen edun kannalta tarkoituksenmukaista.

Hakemuksen mukaan kaikilla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan, eikä yhdistys tavoittele voittoa. Yhdistyksen mukaan sen hallintotehtävät hoidetaan vapaaehtoistyöllä ja pastorin tehtävänä on toimittaa jumalanpalvelukset sekä vastata myös muusta yhdistyksen sääntöjen tarkoittamasta opetus- ja julistustoiminnasta.

Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Yhdistys edistää ja tukee tiettyä uskontoa tai uskontosuuntaa. Hakemuksen mukaan toiminnalla ei tavoitella taloudellista hyötyä eikä toiminta kohdistu vain yhdistyksen jäseniin tai muuten rajattuun ryhmään. Yhdistys harjoittaa siten sellaista yleishyödyllistä aatteellista toimintaa, johon voidaan myöntää rahankeräyslupa. Keräyksellä on tarkoitus hankkia varoja pastorin palkkaukseen ja jumalanpalvelustilan vuokraan sekä muihin aatteellisesta yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Kun asiassa ei ole ilmennyt, että yhdistyksellä olisi muuta kuin edellä mainittua toimintaa, keräystarkoitus täyttää lain edellytykset.

Rahankeräyslaki 4 § 1 kohta, 6 § 1 mom, 7 § 1 mom 1 kohta, 12 § 1 mom ja 20 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.