Pohjois-Suomen HAO 05.12.2016 16/0658/3

Kiinteistövero - Rakennuksen arvostaminen - Jälleenhankinta-arvo - Myymälärakennus - Kellarin käsite

Diaarinumero: 01181/15/8111
Taltionumero: 16/0658/3
Antopäivä: 5.12.2016

A Oy oli vaatinut, että sen omistaman myymälärakennuksen kellarin pinta-ala otetaan huomioon kokonaisuudessaan oikeusohjeissa mainitun valtiovarainministeriön asetuksen mukaista myymälärakennuksen tilavuuden perusarvoon tehtävää alennusta laskettaessa. Verotuksen oikaisulautakunta oli katsonut, että varasto-/kellaritilaksi hyväksytään vain palo-osastoidut varastotilat ja että varastotilaksi ei lasketa teknisiä tiloja, jotka ovat välttämättömät rakennuksen toiminnalle ja jotka ovat jo huomioitu rakennuksen perusarvossa.

Kellarikerroksessa oli sijainnut teknisiä tiloja, porrashuone, taukohuone, WC- ja suihkutilat sekä kaksi pukuhuonetta.

Hallinto-oikeus totesi, että valtiovarainministeriön asetuksessa ei ollut määritelty kellarin käsitettä yleisissä eikä myymälärakennuksia koskevissa säännöksissä. Tähän nähden asetuksen 17 §:n 2 momentin 2 kohtaa ei ollut tulkittava sen sanamuodon vastaisesti siten, että rakennuksen perusarvon alentamisen perusteena olevana kellarin pinta-alana otettaisiin huomioon pelkästään palo-osastoituja varastotiloja. Perusteltua oli kuitenkin katsoa, että kellariin sijoitetut talotekniikan tarpeisiin varatut tekniset tilat sisältyvät rakennuksen perusarvoon, eikä niiden pinta-alaa oteta perusarvon alentamisen perusteena huomioon. Edellä todettuun nähden ja kun rakennuksen kellarikerroksessa oli lähinnä henkilökunnan sosiaalitiloja ja muita sellaisia tiloja, joita myymälärakennusten kellaritiloihin voidaan katsoa tavanomaisesti rakennettavan tukemaan rakennuksen käyttötarkoitusta, tilat oli muiden kuin teknisten tilojen osalta otettava huomioon rakennuksen perusarvon vähentämisen perusteena olevassa pinta-alassa.

Verovuodet 2010-2014

Kiinteistöverolaki 15 §

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 30 § 1 ja 2 mom

Valtiovarainministeriön asetukset rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista (1701/2009, 1295/2010, 1159/2011, 634/2012, 847/2013) 17 § 2 mom 2 k

Finlex lyhennelmässä ollut kirjoitusvirhe korjattu 21.12.2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.