Helsingin HAO 30.12.2016 16/1515/1

Arvonlisävero - Rakentamispalvelun oma käyttö - Määräysvalta

Diaarinumero: 07294/15/8201
Taltionumero: 16/1515/1
Antopäivä: 30.12.2016

Asiassa oli kyse rakentamispalvelun oman käytön verotuksen edellytysten täyttymisen arvioinnista eli siitä, oliko rakennusyhtiö tehnyt uudisrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen määräysvallassaan olevan asunto-osakeyhtiön kanssa, kun molemmat yhtiöt oli saman yksityishenkilön omistuksessa.

Arvonlisäverolain 31 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan rakentamispalvelu katsotaan otetuksi omaan käyttöön myös silloin, kun elinkeinonharjoittaja myy uudisrakentamiseen liittyvän rakentamispalvelun sellaiselle asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle, jossa sillä on määräysvalta urakkasopimusta tehtäessä.

A on 20.8.2010 ostanut perustettavan As Oy C:n lukuun tontin. A on 10.11.2010 ostanut B Oy:n. B Oy:n ja As Oy C:n välille on tehty 28.3.2011 urakkasopimus kolmen talon rakentamisesta. B Oy ja As Oy C ovat tuolloin olleet kokonaan A:n omistuksessa ja hän on johtanut molempia yhtiöitä.

Rakentamispalvelun myynyt B Oy ei ole omistanut As Oy C:tä. Se seikka, että sama henkilö eli A on omistanut molemmat yhtiöt ja toiminut molempien yhtiöiden johdossa urakkasopimusta tehtäessä, ei muodosta B Oy:lle määräysvaltaa As Oy C:hen. Tässä arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, että A on ostanut B Oy:n vasta sen jälkeen, kun hän oli ostanut tontin perustettavan yhtiön lukuun ja, että A on tämän tontin oston vuoksi itse tullut As Oy C:n perustajaksi ja osakkeenomistajaksi. Yhtiön valituksessaan esittämä seikka, että As Oy C:n osakkeet on ollut tarkoitus siirtää B Oy:n omistukseen, ei merkitse määräysvaltaa koskevan edellytyksen täyttymistä. Kun B Oy:llä ei tässä tilanteessa ole ollut määräysvaltaa As Oy C:ssä, asiassa ei voida soveltaa arvonlisäverolain 31 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista rakentamispalvelun oman käytön verotusta.

Yhtiö on siten käsitellyt virheellisesti kirjanpidossaan urakan oman käytön verotuksen säännöksiä noudattaen. Hallinto-oikeus katsoi, että B Oy:n ja As Oy C:n välillä tehdyssä sopimuksessa oli kysymys arvonlisäverollisesta rakentamispalvelun myynnistä.

Arvonlisäverolaki 23 §, 31 § 1 mom 2 kohta

Hallituksen esitys arvonlisäverolaiksi (HE 88/1993 vp)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet

Juha Rautiainen, Tero Leskinen (t) ja Annika Aarnio.

Asian esittelijä Elisa Aukeela.

Asiassa on toimitettu äänestys (2-1).

KHO 10.4.2018 1694/18. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.