Helsingin HAO 07.12.2016 16/1320/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Osinko - Usea osingonjako kalenterivuodessa - Omistussuhteiden muutos - Osingon pääomatulo-osuus - Osakaskohtainen vai osakekohtainen laskentatapa

Diaarinumero: 00682/16/8101
Taltionumero: 16/1320/3
Antopäivä: 7.12.2016

Asiassa oli kysymys siitä, miten osingon pääomatulo-osuus osingonsaajan verotuksessa lasketaan, kun osakeyhtiö oli jakanut osinkoa useammin kuin kerran kalenterivuoden aikana ja kun osakkeenomistaja oli vaihtunut osingonjakojen välisenä aikana.

Osakeyhtiö, jonka osakekanta koostui 1 000 osakkeesta, oli jakanut kalenterivuoden alkupuolella nostettavissa olevaa osinkoa 200 euroa osaketta kohden ja kalenterivuoden loppupuolella nostettavissa olevaa osinkoa 300 euroa osaketta kohden. A, joka oli omistanut 896 yhtiön osaketta, oli luovuttanut ensimmäisen osingonjaon jälkeen 100 osaketta B:lle ja 150 osaketta C:lle. B oli ennen luovutusta omistanut 45 ja C kaksi yhtiön osaketta.

Toimitetussa verotuksessa A:n yhtiöltä saamien osinkojen pääomatulo-osuus oli laskettu 896 osakkeen perusteella, vaikka A ei enää jälkimmäisen osingonjaon aikaan ollut omistanut kuin 646 yhtiön osaketta. B:n verotuksessa pääomatulo-osuus oli vastaavasti laskettu 145 osakkeen ja C:n verotuksessa 152 osakkeen perusteella.

Hallinto-oikeus totesi, että lainsäädännöstä tai lainvalmisteluaineistosta ei ollut suoraan johdettavissa tulkintaa siihen, miten osingon pääomatulo-osuus lasketaan kyseessä olevassa tilanteessa.

Hallinto-oikeus katsoi, että tuloverolain 33 b §:ää oli tulkittava tällaisessa tilanteessa siten, että kukin osakas sai osingonjakohetkellä omistamiensa osakkeiden perusteella osingon pääomatulo-osuuden itsenäisesti. Asiaa ei ollut syytä arvioida toisin vain sen johdosta, että osingon pääomatulo-osuus saattoi tällöin kertaantua verrattuna sen määrittämiseen osakekohtaisesti. A:n yhtiöltä saamien osinkojen pääomatulo-osuus oli siten tullut toimitetun verotuksen mukaisesti laskea tavalla, joka vastasi yhtiön osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa 896 osakkeelle. Verovuosi 2013.

Tuloverolaki 33 b §

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2 ja 9 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Vesa Heikkilä (t) ja Tommi Toijonen, joka on myös esitellyt asian.

KHO 17.4.2019 1592/219. Päätös kumotaan ja palautetaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.