Helsingin HAO 18.11.2016 16/1267/71

Ulkomaalaisasia - Kansainvälinen suojelu - Turvapaikka - Sisäinen pako - Käännyttäminen kotimaahan - Irak - Bagdadin turvallisuustilanne

Diaarinumero: 08635/16/3105
Taltionumero: 16/1267/71
Antopäivä: 18.11.2016

Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että kaikki laissa säädetyt edellytykset turvapaikan antamiselle täyttyivät Irakista kotoisin olevan valittajan kohdalla ja että hänellä oli perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Maahanmuuttovirasto oli kuitenkin jättänyt turvapaikan antamatta valittajalle, koska se katsoi, että valittajalla oli sisäisen paon mahdollisuus Bagdadiin ja päättänyt käännyttää valittajan kotimaahansa. Asiassa oli siten hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko Maahanmuuttovirasto voinut jättää turvapaikan myöntämättä valittajalle ulkomaalaislain 88 e §:n perusteella.

Valittaja, joka oli Mosulista kotoisin, etniseltä taustaltaan arabi ja uskonnoltaan sunnimuslimi, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua Isisin aiheuttaman uhan takia.

Ajantasaisen hallinto-oikeuden päätöksessä esille tuodun maatietouden mukaan Bagdadissa vallitsevat yleiset olosuhteet eivät sellaisenaan muodostaneet estettä sisäiselle paolle. Valittaja oli kuitenkin sunnalainen arabi ja kotoisin Isisin hallinnassa olevasta ja Isisiin vahvasti yhdistetystä Mosulin kaupungista. Maatietouden perusteella kyseisen taustan omaavat henkilöt ovat suuremmassa vaarassa joutua shiiamilitioiden oikeudenloukkausten kohteeksi kuin Bagdadista kotoisin olevat sunnimuslimit. Heitä epäillään usein Isisin taistelijoiksi tai tukijoiksi ja he ovat sen takia shiiamilitioiden erityisen kiinnostuksen kohteina. Maatiedon mukaan militiat toimivat vapaasti koko Bagdadin alueella, mukaan lukien alueet, joissa on sunnienemmistö.

Hallinto-oikeus totesi valittajan tausta huomioon ottaen, että oli merkittäviä perusteita olettaa, että valittaja olisi vakavassa vaarassa joutua shiiamilitioiden oikeudenloukkausten kohteeksi Bagdadissa. Valittaja kuuluu Bagdadissa uskonnolliseen vähemmistöön. Asiassa ei ollut ilmennyt, että valittajalla olisi sukulais- tai tukiverkostoa Bagdadissa, eikä viranomaissuojelua ollut

käytännössä saatavilla. Ottaen huomioon valittajan henkilökohtaiset ominaisuudet kokonaisuudessaan, hallinto-oikeus ei pitänyt sisäistä pakoa Bagdadiin valittajalle mahdollisena. Maahanmuuttovirasto ei siten ollut voinut hylätä hakemusta tällä perusteella.

Lainkohdat:

Ulkomaalaislaki 87 § 1 mom, 88 e §, 146 §, 147 § ja 148 §

Viitattu oikeuskäytäntö:

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Salah Sheekh v. Alankomaat, 11.1.2007

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, J.K. ja muut v. Ruotsi, 23.8.2016

Viitattu maatietous:

UNHCR Guidelines on International Protection: Internal Flight or Relocation Alternative within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 23 July 2003

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Iraq, 31 May 2012

Landinfo, Temanotat, Irak: Bagdad - sikkerhetssituasjon per februar 2015, 13 Februar 2015

United Nations Security Council, Third report of the Secretary-General pursuant to paragraph 6 of resolution 2169 (2014), 1.5.2015

U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices for 2015 - Iraq, 13 April 2016

UK Home Office, Country Information and Guidance, Iraq: Security Situation in Baghdad, the south and the Kurdistan Region of Iraq (KRI), August 2016

Institute for the Study of War, Control of the Terrain in Iraq, August 25, 2016

UNHCR, Relevant COI for Assessments on the Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni Arabs from ISIS-Held Areas, May 2016

Landinfo, Respons, Irak: Situasjonen for arabiske internt fordrevne sunnimuslimer i Bagdad, 28 juni 2016

Suuntaus-hanke: Bagdadin turvallisuustilanne - shiiamilitiat, Maahanmuuttovirasto 29.4.2015

Lifos Temarapport Irak: Säkerhetsläget - första halvåret 2016, 18.7.2016

UK Home Office, Country Information and Guidance, Iraq: Sunni (Arab) Muslims, August 2016

Landinfo, Respons, Irak: Militser i Bagdad, 6 september 2016

UNHCR Position on Returns to Iraq, November 2016

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.