Helsingin HAO 22.12.2016 16/1255/4

Autovero - vientipalautus - Euroopan unionin oikeus

Diaarinumero: 09657/16/8302
Taltionumero: 16/1255/4
Antopäivä: 22.12.2016

Hakija on pyytänyt Tullilta ennakkoratkaisua siitä, onko hänellä oikeus saada vientipalautusta Ferrari 456 -merkkisestä autosta, kun auto viedään rekisteröitäväksi toiseen jäsenvaltioon sen estämättä, että auto on otettu ensimmäisen kerran käyttöön lokakuussa vuonna 1996 eli yli kymmenen vuotta sitten. Auto oli rekisteröity/verotettu Suomessa lokakuussa vuonna 2014.

Muutoksenhakija vaati valituskirjelmässään, että Unionin oikeuden nojalla, riippumatta autoverolain palautussäännöksen muotoilusta, muutoksenhakijalla on oikeus saada palautuksena auton jäännösarvoon sisältyvä autoveron osuus myös kyseisestä yli kymmenen vuotta vanhasta autosta, jos se viedään rekisteröitäväksi toiseen jäsenvaltioon.

Hallinto-oikeus totesi ensinnäkin päätöksessään, että ehdotus neuvoston direktiiviksi henkilöautojen verotuksesta COM(2005) 261, jonka tarkoituksena sen kohdan 3.2.2.2 mukaan olisi ollut välttää auton oston yhteydessä maksetun rekisteröintiveron kaksinkertainen suorittaminen sekä periä käyttöveroa auton todellisen käytön mukaan jäsenvaltiossa, on peruttu (Komission ehdotusten peruuttaminen 2015/ C 80/08).

Tämän jälkeen hallinto-oikeus katsoi, että autoveron vientipalautukselle säädettyä määräaikaa ei ollut pidettävä myöskään syrjivänä / EU oikeuden vastaisena, kun autoveron vientipalautusta koskevat säännökset ja sovellettavat määräajat ovat yhdenmukaiset kaikille verovelvollisille.

Valittaja oli lisäksi vedonnut asiassa EU tuomioistuimen ratkaisuihin asioissa C-451/99, C-578/10, C-580/10, C- 42/08, C-242/5 ja C-91/10, joissa on ollut kysymys ajoneuvon vuokraamisesta, leasingvuokrauksesta tai ajoneuvon lainaamisesta, mutta ei ajoneuvon omistamisesta. Hallinto-oikeus katsoi, etteivät valittajan vetoamat EU tuomioistuimen ratkaisut koskeneet nyt kysymyksessä

olevan kaltaista tapausta, jossa kyse oli ajoneuvon pysyväksi tarkoitetusta maahantuonnista, eivätkä ratkaisut siten antaneet aihetta arvioida asiaa toisin. Näin ollen valittajalla ei ollut oikeutta autoveron vientipalautukseen.

Autoverolaki 34 d §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet
Olli Kurkela, Matti Haapaniemi ja Pasi Mäkelä (t).
Asian esittelijä Kimmo Huttunen.

KHO 11.9.2018 4133/18. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.