Helsingin HAO 21.12.2016 16/1252/4

Arvonlisävero - vähennysoikeus - omaan käyttöön ottaminen - taksi - vara-auto

Diaarinumero: 02513/16/8201
Taltionumero: 16/1252/4
Antopäivä: 21.12.2016

Verohallinto oli katsonut, että luvanvaraisesta taksiliikennekäytöstä poistunut auto oli otettu arvonlisäverolain 21 §:n mukaisesti omaan käyttöön ja määrännyt avoimelle yhtiölle arvonlisäveroa ajoneuvon sen hetkisen arvoon sisältyvän arvonlisäveron määrän. Auton toissijainen käyttötarkoitus on rekisteröinti-ilmoituksen mukaan autoverolain 29 §:n 2 momentin mukainen vara-auto. Verohallinnon mukaan yhtiö ei ollut tehnyt autosta Trafille vara-auton käyttöilmoituksia eikä toimittanut luvanvaraisessa taksiliikennekäytössä olleiden autojen korjaus- ja huoltolaskuja, jotka olisivat osoittaneet vara-autokäytön.

Hallinto-oikeus totesi, että vara-autoksi siirretty auto, jota oli myös vuokrattu muiden taksiliikenteen harjoittajien vara-autoksi, on arvonlisäverolain 114 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilökuljetukseen hankittu ajoneuvo, jota saman pykälän 1 momentissa tarkoitetut vähennysoikeuden rajoitukset eivät koske.

Asiassa ei tullut antaa merkitystä pelkästään sille seikalle, että yhtiö ei ollut tehnyt Trafiin ilmoituksia vara-auton käytöstä. Hallinto-oikeus katsoo, että Trafiin tehtävä ilmoitus vara-auton käytöstä on säädetty autoverotusta varten, eikä sitä voida pitää edellytyksenä sille, että ajoneuvo katsotaan arvonlisäverotuksessa verolliseen liiketoimintaan kuuluvaksi.

Autolla oli ajettu veron määräämisen jälkeisellä tilikaudella 59 122 kilometriä taksikäytössä olevia ajoja. Kun otettiin huomioon auton taksikäytöstä esitetyt selvitykset, hallinto-oikeus katsoi, että autoa on käytetty vara-autona eikä siihen voida soveltaa arvonlisäverolain 114 §:n 1 momentissa tarkoitettua vähennysoikeuden rajoitusta, vaan kyseessä on ammattimaisessa henkilökuljetuksessa käytetty ajoneuvo. Ajoneuvoa ei ole otettu arvonlisäverolain 21 §:n tarkoittamalla tavalla omaan käyttöön, vaan se on säilynyt arvonlisäverolain 114 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ammattimaisessa henkilökuljetustoiminnassa.

Arvonlisäverolaki 21 §,114 § 1mom ja 114 § 2 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Merja Tarvainen ja Terttu Kujala (t).
Asian esittelijä Ville Summanen.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.