Helsingin HAO 21.12.2016 16/1243/4

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Kiinteistöinvestointien tarkistus - Perusparantaminen - Keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeiden myynti ei-verovelvolliselle oikeushenkilölle - Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen - Kiinteistön käyttöoikeuden päättyminen

Diaarinumero: 06926/16/8203
Taltionumero: 16/1243/4
Antopäivä: 21.12.2016

Keskinäisen kiinteistöyhtiön osakas A Oy on ollut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisten rekisterissä puheena olevana aikana. A Oy oli tehnyt omistamansa huoneiston vuokralaisen B Oy:n toimintaa varten arvonlisäverolain 119 §:n tarkoittaman perusparantamiseen liittyvän vuonna 2012 valmistuneen remontin. A Oy suunnitteli osakkeiden myyntiä ei-verovelvolliselle oikeushenkilölle ja teki asiaa koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen.

Verohallinto oli soveltanut tapaukseen käyttöoikeuden päättymistä koskevia arvonlisäverolain 121 §:n 2 ja 3 momenttia ja lausunut ennakkoratkaisuna, että kun A Oy myy hakemuksessa tarkoitetut osakkeensa ei-verovelvolliselle oikeushenkilölle, A Oy:n ei tule suorittaa hakemuksessa tarkoitetusta kiinteistöinvestoinnista tarkistusta edellyttäen, että A Oy ei saa korvausta tekemästään ja hakemuksessa tarkoitetusta kiinteistöinvestoinnista osakemyyntinsä yhteydessä.

Hallinto-oikeus totesi, että kun A Oy myy ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetut osakkeet, kyse on kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Keskinäisen kiinteistöyhtiön osakas on osakkeensa myydessään samassa asemassa kuin kiinteistön omistaja. Kysymys ei ollut arvonlisäverolain 121 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden päättymisestä. A Oy:n myydessä keskinäisestä kiinteistöyhtiöstä omistamansa huoneiston osakkeet ei-verovelvolliselle oikeushenkilölle, sovelletaan myyntiin arvonlisäverolain 120 §:n 1 momentin 4 kohtaa. Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että kun A Oy myy hakemuksessa tarkoitetut osakkeensa ei-verovelvolliselle oikeushenkilölle, tulee A Oy:n suorittaa kiinteistöinvestoinnin tarkistus riippumatta siitä, saako A Oy korvauksen tekemästään kiinteistöinvestoinnista osakemyyntinsä yhteydessä.

Ennakkoratkaisu ajalle 29.6.2016 - 31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 119 §, 120 § 1 ja 2 mom, 121 §, 121 a §, 121 e § ja 121 f §
Euroopan neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (2006/112/EY) 184 artikla, 187 artikla ja 189 artikla
Arvonlisäverolain muuttamista koskeva hallituksen esitys (HE 44/2007 vp)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Marianne Lastikka (t) ja Anni Tuomaala.
Asian esittelijäjäsen Anni Tuomaala.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.