Helsingin HAO 16.12.2016 16/1210/4

Arvonlisävero - Verollinen liiketoiminta - Julkisoikeudellinen yhteisö - Viranomaistoiminta - Hulevesimaksu

Diaarinumero: 08286/15/8203
Taltionumero: 16/1210/4
Antopäivä: 16.12.2016

Kunta oli päättänyt periä hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi maksua hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta. Koska kunta peri hulevesimaksua julkisoikeudellisena yhteisönä ja viranomaistoiminnasta, hallinto-oikeus katsoi, ettei toimintaa harjoitettu liiketoiminnan muodossa. Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että kunnan ei tullut suorittaa arvonlisäveroa hulevesimaksusta.

Ennakkoratkaisu ajalle 18.11.2015 - 31.12.2016.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta ja 6 § 1 momentti

Maankäyttö- ja rakennuslaki 103 n § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Matti Tamminen, Merja Tarvainen (t) ja Anni Tuomaala.

Asian esittelijä Maija Skyttä.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.