Helsingin HAO 09.11.2016 16/1204/71

Ulkomaalaisasia - Toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen - Kirkukin turvallisuustilanne - Toissijaisen suojeluaseman myöntämiseen johtaneet olosuhteet - Pysyvä ja merkittävä muutos

Diaarinumero: 00450/16/3105
Taltionumero: 16/1204/71
Antopäivä: 9.11.2016

Asiassa oli hallinto-oikeudessa muun ohella kysymys siitä, onko Kirkukin kaupungin tilanteessa tai valittajan siteissä Pohjois-Irakin autonomiselle kurdialueelle (KRG) tapahtunut sellainen muutos, jonka voitaisiin katsoa olevan ulkomaalaislain 107 §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävä ja pysyvä.

Irakilaiselle valittajalle, joka oli etniseltä taustaltaan kurdi, oli myönnetty 4.4.2008 Suomessa suojeluasema hänen kotikaupunkinsa Kirkukin epävakaan tilanteen ja siellä vallinneen erottelemattoman väkivallan vaaran johdosta. Maahanmuuttovirasto oli päätöksellään 30.11.2015 lakkauttanut valittajan toissijaisen suojeluaseman ja päättänyt karkottaa hänet Irakiin, koska valittajan toissijaisen suojeluaseman myöntämiseen johtaneissa olosuhteissa oli viraston mukaan tapahtunut merkittävä ja pysyvä muutos yhtäältä Kirkukin kaupungin turvallisuustilanteen paranemisen vuoksi ja toisaalta siksi, että valittajalla katsottiin nyt olevan siteitä KRG:n alueelle, jossa hän oli käynyt ja oleskellut ja jossa hänellä oli sukulaisia.

Hallinto-oikeus katsoi saatavilla olevan ajantasaisen maatiedon perusteella, että väkivaltaisten välikohtausten määrä Kirkukin kaupungissa oli laskenut vuosina 2015 - 2016 ja turvallisuustilanteen oli voitu arvioida olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2008 Irakin sodassa vallinneen sektaarisen konfliktin aikaan, jolloin valittajalle oli myönnetty suojeluasema. Kaupungissa esiintyvä väkivalta ei hallinto-oikeuden mukaan enää vuonna 2016 yltänyt sille asteelle, että toissijaisen suojelun myöntämiselle Kirkukista tulevalle turvapaikanhakijalle olisi yksistään tällä perusteella edellytyksiä. Olosuhteiden oli siten voitu katsoa muuttuneen niistä, joiden perusteella valittajalle oli myönnetty suojeluasema. Olosuhteiden muutoksia ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa voitu pitää siinä määrin pysyvinä, että niiden perusteella olisi voitu katsoa toissijaisen suojeluaseman lakkauttamisen edellytysten täyttyvän.

Hallinto-oikeus katsoi lisäksi, etteivät valittajan olosuhteet olleet pysyvästi ja merkittävästi muuttuneet myöskään sillä perusteella, että hän oli vuosina 2009 - 2011 vieraillut kolme kertaa KRG:n alueella ja hänen muukalaispassissaan oli KRG:n viranomaisten myöntämä viisumi. Saadun selvityksen mukaan valittajan lähiomaiset asuivat Kirkukissa ja hänellä oli KRG:n alueella kaukaisempia sukulaisia. Maahanmuuttovirasto ei ollut esittänyt, että KRG:n aluetta olisi pidettävä valittajan kotipaikkana Kirkukin sijaan, eikä valittajalle tehty kielianalyysikään tukenut tällaista päätelmää. Valittajan toissijaista suojeluasemaa ei voitu lakkauttaa myöskään tällä perusteella.

Lainkohdat:
Ulkomaalaislaki 107 § 2, 3 ja 4 momentti

Viitattu oikeuskäytäntö:

KHO 2015:18 ja KHO 2008:88

Viitattu maatietous:
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Iraq, 31 May 2012

UNHCR Position on Returns to Iraq, 27.10.2014

Landinfo, Irak: Situasjonen i Kirkuk etter juli 2015, 18.3.2016

Landinfo, Iraq: Security situation and internally displaced people in Kirkuk province - May / June 2015, 2.7.2015

UNAMI / OHCHR, Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1 May - 31 October 2015, January 2016

Lifos Landrapport, Irak - Säkerhetsläget från slutet av 2014 till början av 2016, 18.7.2016

Iraq Body Count Database, katsottu 1.9.2016

UK Home Office, Country Information and Guidance - Iraq: Security situation in the 'contestes areas', August 2016

BBC News, Mosul Battle: IS launches Iraq counterattack at Kirkuk, 21.10.2016

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.