Helsingin HAO 08.12.2016 16/1028/5

Henkilötietolaki - Tietosuoja - Tarpeeton henkilötieto - Google Search -hakutulosten poistaminen - Terveystiedot - Yksityisyydensuoja - Sananvapaus

Diaarinumero: 01135/16/1204
Taltionumero: 16/1028/5
Antopäivä: 8.12.2016

Tietosuojavaltuutettu oli voinut määrätä poistettavaksi kaksi url-osoitetta Google Search -palvelusta silloin, kun haku tehtiin erään henkilön nimellä, koska hakutulokset olivat tarpeettomia henkilötietoja rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötiedot kuvasivat paitsi henkilön tekemää henkirikosta ja hänen saamaansa vankeusrangaistusta, myös hänen terveystietojaan. Päätöksellä ei kielletty Google Search -palvelussa linkittämästä osoitteiden hakutuloksia kyseiseen asiasisältöön silloin, kun haku tehtiin muilla hakusanoilla kuin hakijan nimellä.

Tietosuojavaltuutettu oli asiaa ratkaistessaan suorittanut Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa C-131/12 tarkoitettua intressipunnintaa yksityiselämän suojan ja suuren yleisön tehokkaan tiedonsaanti- ja keskustelumahdollisuuksien välillä. Hallinto-oikeus katsoi kuten tietosuojavaltuutettu, että hakijan oikeutta yksityiselämän suojaan oli pidettävä painavampana perusteena kuin internetin käyttäjien oikeutta saada tietoa hakijan nimellä hänen terveystiedoistaan.

Suomen perustuslaki 10 § 1 mom ja 12 § 1 mom

Henkilötietolaki 9 § 1 mom ja 29 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Taina Pyysaari ja Nina Tuominen.

Asian esittelijä Nina Tuominen.

KHO 17.8.2018 3774/18. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.