Hämeenlinnan HAO 22.11.2016 16/0600/1

Tuloverotus - Pääomatulo - Tulon veronalaisuus - Verosta vapautumisen tarkoitus - Vakuutussuoritus - Edunsaajamääräys - Vakuutussuorituksesta luopuminen vakuutuksenottajan kuoleman jälkeen - Perinnöstä luopuminen

Diaarinumero: 00282/16/8510
Taltionumero: 16/0600/1
Antopäivä: 22.11.2016

Päätöslyhennelmä

Sijoitusvakuutusten vakuutussopimuksiin sisältyi vakuutuksenottajan kuoleman varalta edunsaajamääräys, jossa edunsaajiksi oli nimetty vakuutuksenottajan sisar A ja sisaren B neljä lasta, kukin määräosin. Sijoitusvakuutusten nojalla saadut vakuutussuoritukset olivat mainituille edunsaajille tuloverolain 34 §:n 1 momentin nojalla veronalaista pääomatuloa. Edunsaajat olivat samalla myös vakuutuksenottajan kuolinpesän ainoat osakkaat. A oli luopunut oikeudestaan perintöön, jolloin hänen sijaansa perimysjärjestyksessä tulivat hänen lapsensa. Ennakkoratkaisuhakemuksen tietojen mukaan kaikki edunsaajat suunnittelivat vakuutuksenottajan kuoleman jälkeen luopuvansa vakuutussuorituksista. Toimenpiteen jälkeen kaikki saivat osuutensa vakuutussuorituksesta perinnönjaossa.

Ennakkoratkaisua kysyttiin siitä, sovelletaanko vakuutussopimusten nojalla saataviin suorituksiin perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattu toimenpide edellytti pesän osakkaiden yhteistä sopimusta, mutta se ei aiheuttanut muutoksia heidän keskinäisiin varallisuussuhteisiinsa. Järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena oli kanavoida pesän osakkaille vakuutuksenottajan kuoleman perusteella vakuutusyhtiöltä tuleva vakuutussuoritus kuolinpesästä maksettavaksi. Toimenpiteelle ei ollut havaittavissa muuta varteenotettavaa tavoitetta kuin vakuutussuorituksen perusteella saadun tuloverolain mukaan pääomatulona verotettavan tulon siirtäminen tuloverotusta lievemmän perintöverotuksen piiriin.

Koska toimenpiteelle oli annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastannut asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, oli verotusta toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Suoritettavasta verosta vapautumisen tarkoituksessa keinotekoisesti kuolinpesän kautta maksettaviin vakuutussuorituksiin sovellettiin siten tuloverolain eikä perintö- ja lahjaverolain säännöksiä. Asiaa ei arvioitu toisin sillä perusteella, että A vakuutussuoritusten lisäksi luopui myös oikeudestaan perintöön.

Tuloverolaki 34 § 1 mom
Tuloverolaki 36 § 1 mom
Perintö- ja lahjaverolaki 7 a § 1 mom
Perintö- ja lahjaverolaki 7 a § 2 mom
Laki verotusmenettelystä 28 §

Perintöverotuksen ennakkoratkaisu

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Vesa Sirkesalo, Johanna Virmavirta ja Juhana Niemi, joka on myös esitellyt asian.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.