Förvaltningsdomstols avgöranden: 2016

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-106

Helsingin HAO 23.06.2016 16/0710/4
Ajoneuvoverolaki - Lisävero - Liikennekäytöstä poisto - Ajopiirturi
Turun HAO 17.06.2016 16/0405/3
Verovelvollisuus - Jakamaton kuolinpesä - Yhtymä - Leski - Maatalouden tulo - Maatilakokonaisuus - Omistusosuudet - Luottamuksensuoja
Itä-Suomen HAO 08.06.2016 16/0290/5
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheside - Asian selvittäminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus - Laillinen oleskelu - Tarkoitussidonnaisuus - Suhteellisuusperiaate
Turun HAO 03.06.2016 16/0324/2
Asiakasmaksu - Kotihoidosta perittävä maksu - Eläketulot - Pääomatulot - Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot
Itä-Suomen HAO 31.05.2016 16/0277/2
Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu - Julkisen vallan käyttö - Ostopalvelu - Vanhuspalvelulaki
Itä-Suomen HAO 26.05.2016 16/0150/3
Ranta-asemakaava - Vireillepano - Oikaisuvaatimuskelpoisuus - Valituskelpoisuus - Maankäyttö- ja rakennuslaki
Ålands FD 24.05.2016 54/2016
Landskapslagstiftning - Gymnasieutbildning - Grundläggande yrkesutbildning - Antagning av studerande - Anpassad lärokurs i grundskolan - Antagning enligt individuell prövning - Myndighetens prövningsrätt - Diskriminering - Grundlagsenlighet
Itä-Suomen HAO 23.05.2016 16/0558/1
Ampuma-ase - Hankkimislupa - Käyttäytyminen - Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen
Vaasan HAO 12.05.2016 16/0213/1
Perintöverotus - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Yritystoiminnan jatkaminen - Tytäryhtiön hallituksen jäsenyys
Ålands FD 12.05.2016 51/2016
Landskapslagstiftning - Rikslagstiftning - Specialomsorger om utvecklingsstörda - Beslut om givande av specialomsorger - Sättet för ändringssökande
Vaasan HAO 02.05.2016 16/0096/2
Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupa - Yhdistys - Valitusoikeus
Itä-Suomen HAO 29.04.2016 16/0216/2
Yliopiston kirjasto - Myöhästymismaksu - Hallintopäätös - Julkisoikeudellinen asia - Yksityisoikeudellinen sopimus
Turun HAO 26.04.2016 16/0232/3
Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa - Kuitin tulostaminen - Laiminlyöntimaksu - Hallinnollinen seuraamus - Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus
Helsingin HAO 26.04.2016 16/0357/5
Pysäköintivirhemaksu - Pihakatu - Tiemerkintä
Pohjois-Suomen HAO 20.04.2016 16/0120/1
Ampuma-ase - Hankkimislupa - Luottamuksensuoja - Estevaikutuksen kesto
Turun HAO 19.04.2016 16/0210/2
Asiakasmaksu - Perustevalitus - Vammaispalvelu - Palveluasuminen - Kuolinpesä - Valitusoikeus
Helsingin HAO 15.04.2016 16/0447/3
Elinkeinotulon verotus - Regressisaaminen - Vähennyskelpoinen vai vähennyskelvoton meno tai menetys - Saamisen menetys - Saamisen syntyajankohta - Osakkeiden omistuksen ajankohta
Hämeenlinnan HAO 13.04.2016 16/0173/1
Alkoholijuomien anniskelu - Anniskelulupa - Luvan peruuttaminen - Verotarkastus - Toimivalta
Vaasan HAO 11.04.2016 16/0075/2
Ampuma-ase - Varoitus - Yhdistyksen asevastaava - Huolellisuusvelvoitteen laiminlyönti - Viranomaisen vastuu asian selvittämisestä
Vaasan HAO 06.04.2016 16/0151/3
Ulkomaalaisasia - Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti - Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskeluoikeus - Oleskelukortti - Työntekijän aseman säilyttäminen - Rekisteröity työnhakija
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-106

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.