Vaasan HAO 27.03.2015 15/0074/2

Ampuma-ase - Hallussapitolupien peruuttaminen - Käyttäytymisen sopimattomuus - Eläintenpito - Harkintavalta

Diaarinumero: 01105/14/1602
Taltionumero: 15/0074/2
Antopäivä: 27.3.2015

Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat, koska poliisille tehdyn ilmoituksen mukaan A oli aiheuttanut tuotantoeläimilleen tarpeetonta tuskaa ja kärsimystä niiden jäätyä toistuvasti vaille riittävää puhtaanapitoa, juottoa ja ruokintaa eikä viranomaisten antamia korjausmääräyksiä ja -kehotuksia ollut noudatettu ja koska laiminlyöntien ajallinen kesto oli ollut toistakymmentä vuotta ja A:n menettely oli jatkunut vielä ampuma-aseasiassa tehdyn kuulemisen jälkeenkin. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n menettelyn rikosoikeudellisella tunnusmerkistöllä ja sen mahdollisella täyttymisellä ei ollut asiassa oikeudellista merkitystä. Asiassa oli A:n valituksesta ratkaistavana se, voiko puutteellinen eläinten hoitomenettely olla ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaista käyttäytymistä tai elämäntapaa ja osoittiko A:n käyttäytyminen tuotantoeläimiään kohtaan hänet sopimattomaksi pitämään hallussa ampuma-aseita vai ei.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:n menettely osoitti hänessä sellaista ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua käyttäytymistä, että A:ta oli pidettävä mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla sopimattomana pitämään hallussaan ampuma-aseita ja ampuma-aselupia. Kokonaisarvioinnissaan hallinto-oikeus otti huomioon sen, että luvanhaltija on maatalouden ammattilainen. Poliisilaitos oli siten voinut peruuttaa A:n ampuma-aseluvat. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n asiassa tekemän valituksen. Poliisilaitos ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa arvioidessaan menettelyn sopimattomuutta ampuma-aseiden hallussapitolupien peruutusperusteena

Ampuma-aselaki 67 § 2 mom 4 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.