Turun HAO 20.03.2015 15/0076/1

Rakennusvalvontamaksu - Taksa - Uhkasakon asettaminen - Uhkasakon tuomitseminen - Hallintopakkoasia - Maksun määrääminen kahteen kertaan

Diaarinumero: 00963/14/4122
Taltionumero: 15/0076/1
Antopäivä: 20.3.2015

Lautakunta oli päättänyt tuomita aiemmin asettamansa uhkasakon maksettavaksi ja samalla päätöksellä päättänyt asettaa uuden uhkasakon. Päätöksen johdosta asianosaiselle oli lähetetty 700 euron suuruinen lasku. Laskun loppusumma muodostui 350 euron suuruisesta uhkasakon tuomitsemispäätöksestä ja

350 euron suuruisesta uhkasakon asettamispäätöksestä.

Kaupungin rakennusvalvonnan maksuja koskevan taksan mukaan uhkasakon asettamispäätöksestä peritään 350 euron suuruinen maksu ja uhkasakon tuomitsemispäätöksestä 350 euron suuruinen maksu.

Hallinto-oikeus kumosi rakennusvalvontamaksun maksuunpanon ja määräsi, että päätöksestä voidaan periä ainoastaan 350 euron suuruinen maksu. Hallinto-oikeus katsoi, että koska uhkasakon tuomitseminen ja asettaminen oli tehty yhdessä hallintopakkoa koskevassa päätöksessä, rakennusvalvontamaksu voitiin määrätä maksettavaksi vain yhden kerran.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 § 1 mom

Rauman ympäristölautakunnan 13.12.2012 hyväksymä rakennusvalvontamaksuja koskeva taksa 25 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.