Itä-Suomen HAO 11.12.2015 15/1608/1

Kiinteistövero - Kiinteistön omistaja - Legaatti

Diaarinumero: 00252/15/8111
Taltionumero: 15/1608/1
Antopäivä: 11.12.2015

Asiassa oli kysymys siitä, oliko henkilön A legaatinsaajana katsottava olleen legaatilla määrätyn kiinteistön omistaja kalenterivuoden 2014 alkaessa ja näin ollen velvollinen suorittamaan kyseisestä kiinteistöstä kiinteistöveroa.

Perittävä B oli kuollut 23.3.2013, ja hänen jälkeensä oli pidetty 16.8.2013 perunkirjoitus. B oli tehnyt A:n hyväksi omistusoikeustestamentin, jossa hän oli määrännyt, että A saa testamentin perusteella itselleen B:n omistaman kiinteistön. Testamentti oli tullut lainvoimaiseksi 15.1.2014, kun pesän ainoan osakkaan edunvalvoja oli hyväksynyt testamentin. A:lle oli 30.4.2014 myönnetty lainhuuto kyseessä olevaan kiinteistöön, minkä jälkeen A oli myynyt kiinteistön.

Hallinto-oikeus katsoi, että silloin, kun perittävä on määrännyt esineestä legaatilla, omistusoikeus esineeseen siirtyy legaatinsaajalle jo perittävän kuollessa. Näin ollen A oli ollut kiinteistöverolain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu kiinteistön omistaja kalenterivuoden 2014 alkaessa siitäkin huolimatta, ettei testamentti ollut vielä tuolloin tullut lainvoimaiseksi. A oli siten velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa kiinteistöstä.

Kiinteistöverolaki 5 § 1 mom. ja 6 § 1 ja 2 mom.

Perintökaari 11 luku 2 § ja 22 luku 1 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta ja Tuula Viiliäinen. Asian esittelijä Maria Rautsi.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.