Itä-Suomen HAO 08.04.2015 15/0444/1

Ampuma-ase - Hankkimislupa - Revolveri - Lopetusase - Hyväksyttävä käyttötarkoitus - Metsästys - Suurriistavirka-aputoiminta (SRVA)

Diaarinumero: 00044/15/1602
Taltionumero: 15/0444/1
Antopäivä: 8.4.2015

A oli hakenut ampuma-aselain 43 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla metsästysperusteella hankkimis- ja hallussapitolupaa .357 kaliiperin revolverille suurriistavirka-aputoiminnan (SRVA) lopetusaseeksi. Poliisilaitos oli hylännyt hakemuksen, koska metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten hankkimislupaa ei voida antaa muuta ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 4-7 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta kuin kertatulitoimista pienoispistoolia tai pienoisrevolveria varten.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä muuttanut poliisilaitoksen päätöksen lopputulosta.

Ampuma-aselain 43 §:n 1 momentin 1 kohtaa koskevien hallituksen esityksen (183/1997) perustelujen mukaan momentin 1 kohdan mukaan hyväksyttävänä käyttötarkoituksena pidettäisiin aseen käyttämistä metsästyslainsäädännön mukaan sallittuun eläinten ampumiseen. Hyväksyttävänä olisi pidettävä varsinaisen metsästyksen lisäksi rauhoittamattoman eläimen tappamista ja metsästysasetuksen 19 §:ssä tarkoitettua luolaan tai loukkuun menneen eläimen tappamista. Metsästyksen käsite on määritelty metsästyslain 2 §:ssä. Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun. Momentin 1 kohdassa tarkoitettuna hyväksyttävänä käyttötarkoituksena ei olisi pidettävä eläinsuojelulainsäädännössä tarkoitettua eläinten lopettamista. Eläinten lopettamisesta säädetään eläinsuojelulain (247/1996) nojalla annetun eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 10 luvussa. Joissakin harvoissa tapauksissa luvan saaminen ampuma-aseen hankkimiseen eläinten lopettamista varten voisi kuitenkin olla mahdollista sellaisen työn perusteella, jossa ase on välttämätön. Luvan saamisesta työn perusteella ehdotetaan säädettäväksi momentin 3 kohdassa.

Suurriistavirka-aputoiminnan puitteissa tapahtuvassa eläinten lopettamisessa ei ole kysymys metsästyksestä, vaan eläinsuojelullisista syistä poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä. Hallituksen esityksessä (HE 183/1997) lausuttu huomioon ottaen revolverin käyttöä lopetusaseena suurriistavirka-aputoiminnassa ei voida pitää ampuma-aselain 43 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna hyväksyttävänä käyttötarkoituksena.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Päivi Toivanen ja Kirmo Saastamoinen. Asian esittelijä Kirmo Saastamoinen.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.