Itä-Suomen HAO 23.03.2015 15/0354/1

Konserniavustus - Konserniavustuksen peruuttaminen

Diaarinumero: 00210/14/KO/8103
Taltionumero: 15/0354/1
Antopäivä: 23.3.2015

Asiassa oli kyse siitä, voitiinko konserniavustukseksi tarkoitetun erän peruuttaminen hyväksyä siten, että se poistaa mainitun erän verovaikutukset tilanteessa, jossa peruuttaminen tapahtuu tilikauden päätyttyä ja sen jälkeen kun Verohallinto on todennut, että kyseinen erä ei täytä konserniavustukselle säädettyjä edellytyksiä.

Tytäryhtiön hallitus oli 31.12.2012 tehnyt päätöksen, että Tytäryhtiö antaa Emoyhtiölle 380 000 euron konserniavustuksen 31.12.2012 päättyvältä tilikaudelta. Emoyhtiön hallitus oli 31.12.2012 päättänyt vastaanottaa sanotun konserniavustuksen. Emoyhtiön ja Tytäryhtiön varsinaiset yhtiökokoukset olivat vahvistaneet tilinpäätökset, joihin sanottu konserniavustus sisältyi.

Verotuksen toimittamisen yhteydessä oli selvinnyt, ettei Emoyhtiö ole harjoittanut elinkeinotoimintaa verovuonna 2012, joten konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa säädetyt edellytykset eivät täyttyneet.

Emoyhtiö ja Tytäryhtiö olivat varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen laatineet korjatut ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa vahvistetut tilinpäätökset, joiden mukaan Tytäryhtiö ei ole antanut eikä Emoyhtiö vastaanottanut konserniavustusta.

Konserniavustuksen antamista ja vastaanottamista koskevat päätökset on tehty Emoyhtiössä ja Tytäryhtiössä 31.12.2012 päättyneen tilikauden aikana, kuten konserniavustuksesta verotuksessa annettu laki edellyttää. Sanottu laki ei sisällä säännöksiä konserniavustuksen peruuttamisesta. Hallinto-oikeus katsoi, että sekä konserniavustuksen määrää koskeva tarkentava päätös, että konserniavustuksen peruuttamista koskeva päätös voidaan tehdä tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Sekä Emoyhtiö että Tytäryhtiö ovat kumpikin osaltaan peruuttaneet verovuoden aikana päätetyn konserniavustuksen ja toimittaneet tämän päätöksen mukaisesti korjatun tilinpäätöksen ja veroilmoituksen Verohallinnolle 15.10.2013 eli ennen verovuodelta 2012 toimitettavan verotuksen päättymistä. Näin ollen Emoyhtiön ja Tytäryhtiön verotuksessa on voitu hyväksyä konserniavustuksen peruuttaminen korjatun tilinpäätöksen mukaisesti. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että korjatut tilinpäätökset oli laadittu ja vahvistettu ja korjatut veroilmoitukset toimitettu vasta sen jälkeen, kun Verohallinto oli huomauttanut konserniavustuksen edellytysten puuttumisesta.

Laki konserniavustuksesta verotuksessa 2 §, 4 § ja 5 §
Verohallituksen yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdiksi antama päätös 1 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Pekka Hallikainen ja Leena Romppainen. Asian esittelijä Leena Romppainen.

KHO:n päätös 29.6.2016 taltionumero 2915: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.