Helsingin HAO 27.10.2015 15/0851/2

Tilaajavastuulaki - Laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä - Sovellettava säännös

Diaarinumero: 07024/14/1502
Taltionumero: 15/0851/2
Antopäivä: 27.10.2015

Hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana muun ohessa kysymys siitä, sovelletaanko laiminlyöntimaksun suuruutta harkittaessa laiminlyöntimaksun vähimmäis- ja enimmäismäärän osalta alihankintasopimuksen tekohetkellä voimassa ollutta säännöstä vai laiminlyöntimaksua koskevan päätöksen tekohetkellä voimassa ollutta säännöstä.

Työsuojelun vastuualue oli määrännyt valittajan maksamaan laiminlyöntimaksua 1 702 euroa. Työsuojelun vastuualue oli laiminlyöntimaksua määrätessään soveltanut 1.1.2014 voimaan tullutta, päätöksen tekohetkellä voimassa ollutta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki) 9 §:ssä säädetyn laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (951/2013), jonka 1 §:n mukaan kyseisen laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 17 024 euroa ja vähimmäismäärä 1 702 euroa. Valittajan ja tämän sopimuskumppanin välinen alihankintasopimus oli tehty ennen 1.1.2014 eli ennen asetuksen 951/2013 voimaantuloa.

Hallinto-oikeus katsoi ottaen huomioon laiminlyöntimaksun laadun rangaistuksenluonteisena seuraamuksena, että valittajan toimintaa on arvioitava sopimuksen tekohetkellä tiedossa olleiden seikkojen valossa ja että asiassa on laiminlyöntimaksun suuruutta harkittaessa näin ollen sovellettava sanotun sopimuksen tekohetkellä voimassa ollutta tilaajavastuulain 9 §:n 2 momentin (1052/2010) säännöstä, jonka mukaan laiminlyöntimaksun suuruudeksi määrätään vähintään 1 600 euroa ja enintään 16 000 euroa.

Hallinto-oikeus katsoi, että laiminlyöntimaksu oli määrättävä asiassa sovellettavan tilaajavastuulain 9 §:n 2 momentissa (1052/2010) säädetyn vähimmäismäärän eli 1 600 euron suuruisena, ja alensi alihankintasopimukseen liittyvän, valittajan maksettavaksi määrätyn laiminlyöntimaksun määrän 1 702 eurosta 1 600 euroon.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 9 § 2 mom (1052/2010) ja 9 b § (469/2012)

Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 9 §:ssä säädetyn laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistamisesta (951/2013) 1 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Sahla, Sampo Jokinen, Ismo Räisänen, Rita Ruuhimäki, Airi Helenius, Maarit Lindroos (t), Pia Repo, Monica Gullans, Maarit Alhonnoro ja Eve Saarikoski.

Asian esittelijä Sami Aalto.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.