Helsingin HAO 27.03.2015 15/0371/1

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen - Tilapäinen luovuttaminen - Jatkuva käyttäminen - Verovelvolliseksi hakeutuminen - Kokous- ja koulutustilat

Diaarinumero: 07086/14/8203
Taltionumero: 15/0371/1
Antopäivä: 27.3.2015

Säätiö A tarjoaa lakisääteistä koulutusta eikä ole arvonlisäverovelvollinen liiketoiminnasta. Säätiön kokonaan omistama tytäryhtiö B Oy harjoittaa arvonlisäverollista liiketoimintaa ja myy esimerkiksi avoimia ja yrityskohtaisia kursseja, seminaareja ja yrityksen kehitysohjelmia. Yhtiön järjestämä koulutus ja kurssit myydään ulkopuolisille tahoille arvonlisäverollisina.

Säätiö omistaa kiinteistön. Osaa kiinteistöön kuuluvista rakennuksista käytetään säätiön ja yhtiön kokous- ja koulutustiloina. Säätiö A:n ja B Oy:n välillä on solmittu näistä tiloista toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokran eli vastikkeen suuruus määräytyy tilavarauksien mukaisesti, minkä lisäksi vuokranantaja perii vuokralaiselta tilojen käyttökustannuksia kuten sähkö-, ilmanvaihto-, vesi-, puhtaanapito-, ulkoalueiden hoito-, vartiointi- ja jätehuoltokustannuksia.

Hallinto-oikeus totesi, että säätiö luovuttaa kyseisten tilojen käyttöoikeuden vain yhdelle vuokralaiselle eli B Oy:lle. Tilat ovat yhtiön verollisessa kokous- tai koulutuskäytössä noin puolet käyttöajasta. Yhtiö käyttää kokous- ja koulutustiloja suunnitelmallisesti ja tilojen käyttö on tasaista. Tilojen käyttö on määritelty ennalta sovitun lukujärjestyksen mukaan, ja osapuolet pystyvät määrittämään, milloin tilat ovat säätiön verottoman ja yhtiön verollisen toiminnan käytössä. Vuositasolla säätiö ja yhtiö käyttävät tiloja lähes yhtä paljon. Mikäli yhtiön järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistuu säätiön opiskelijoita, yhtiö veloittaa säätiötä arvonlisäverollisella laskulla. Tiloja ei käytetä yhtä aikaa säätiön verottomassa ja yhtiön verollisessa toiminnassa.

Kun otetaan huomioon kyseisten tilojen käyttöoikeuden luovutusten määrä, toistuvuus ja jatkuvuus sekä muut edellä kuvatut säätiön ja yhtiön välisen tilojen käyttöoikeutta koskevan luovutuksen ominaispiirteet ja olosuhteet, ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitettua tilojen käyttöoikeuden luovutusta ei ole pidettävä arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna arvonlisäverollisena tilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteisena luovutuksena vaan lain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisena. Yhtiön on katsottava näissä olosuhteissa hankkivan määräysvallan itse tiloihin. Se seikka, että samoissa tiloissa harjoitetaan eri aikoina säätiön verotonta toimintaa sekä yhtiön arvonlisäverollista kokous- ja koulutustoimintaa, ei merkitse vuokralaisen näkökulmasta sellaista tilojen hallinnan määräysvallan rajoittamista, joka muodostuisi esteeksi arvonlisäverolain 30 §:n 1 momentin soveltamiselle. Myöskään sillä seikalla, että säätiö ei peri yhtiöltä vuokraa perutuista tilavarauksista, ei ole asiassa ratkaisevaa merkitystä.

Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että säätiö A:lla on oikeus hakeutua arvonlisäverolain 30 §:n nojalla arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta myös ennakkoratkaisuhakemuksessa mainituissa rakennuksissa sijaitsevien tilojen osalta, kun säätiö luovuttaa näissä rakennuksissa sijaitsevia koulutus-­ ja kokoustiloja B Oy:lle.

Ennakkoratkaisu ajalle 10.10.2014 - 31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 27 § 1 mom, 29 § 1 mom 4 kohta, 30 § 1 mom ja 102 § 1 mom 1 kohta

Hallituksen esitys arvonlisäverolaiksi HE 88/1993 vp.

Euroopan neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY 135 artikla 1 kohta l alakohta ja 137 artikla 1 kohta d alakohta

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-270/09, MacDonald Resorts Ltd

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-174/06, CO.GE.P. Srl

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-284/03, Temco Europe SA

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-275/01, Sinclair Collins

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-108/99, Cantor Fitzgerald International

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Pirjo Järvenpää (t) ja Tuula Karjalainen.

Asian esittelijä Ari Koskinen.

Asiassa on esitetty esittelijän eriävä mielipide.

KHO 0766/17 8.3.2016. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.