Helsingin HAO 17.03.2015 15/0247/4

Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikiekko - Saapumisajan merkitseminen - Aikarajoitus

Diaarinumero: 02204/13/7512
Taltionumero: 15/0247/4
Antopäivä: 17.3.2015

A oli 12.2.2013 kello 04.55 pysäköinyt paikalle, jossa pysäköinti oli sallittu kello 8 - 18 pysäköintikiekkoa käyttäen enintään kahdeksan tunnin ajan. A oli merkinnyt pysäköintikiekkoon saapumisajaksi kello 05.00/17.00. Pysäköinnintarkastaja oli määrännyt A:lle samana päivänä kello 8.32 pysäköintivirhemaksun pysäköintikiekon käyttövirheestä.

Tieliikennelain 28 a §:n mukaan pysäköintikiekkoon on merkittävä saapumisaika siten kuin liikenneministeriö tarkemmin määrää. Liikenneministeriön päätöksen mukaan pysäköintikiekkoon on saapumisajaksi merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Lisäkilpien 856a ja 856b (pysäköintikiekon käyttövelvollisuus) selityksen mukaan, jos aikarajoitus on voimassa vain tiettynä aikana ja ajoneuvo on pysäköity aikana, jolloin rajoitus ei ole voimassa, sallittu pysäköintiaika lasketaan alkavaksi silloin, kun rajoitus seuraavan kerran tulee voimaan.

Pysäköintivirheellä tarkoitetaan muun ohella pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä. A oli pysäköidessään noudattanut saapumisajan merkitsemistä koskevaa liikenneministeriön määräystä. Koska tieliikennelain 28 a §:n säännökseen tai edellä mainittujen lisäkilpien selitykseen ei sisälly määräystä siitä, että kiekkoon olisi rajoitusajan ulkopuolella pysäköitäessä merkittävä jokin muu kuin liikenneministeriön päätöksessä määrätty saapumisaika, A ei ollut syyllistynyt pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun pysäköintivirheeseen. Pysäköintivirhemaksu oli näin ollen poistettava.

Tieliikennelaki 28 a § 1 ja 2 mom

Tieliikenneasetus 21 § ja lisäkilpien 856a ja 856b selitykset

Liikenneministeriön päätös pysäköintikiekon käyttämisestä 2 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Matti Tamminen ja Taina Hakkarainen (t).

Asian esittelijä Marjatta Orpana.

Äänestys 2-1

Päätös on lainvoimainen.

Vrt. Hämeen LO 12.9.1995 nro 903/1, Helsingin HaO 15.6.2011 nro 11/0838/4, Turun HaO 19.3.2013 nro 13/0175/3 ja Itä-Suomen HaO 9.2.2015 nro 15/0166/1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.