Hämeenlinnan HAO 12.03.2015 15/0187/4

Lupa saada asianmukaista hoitoa asuinvaltion ulkopuolella - Sitova lausunto - Kuuleminen

Diaarinumero: 00212/14/6299
Taltionumero: 15/0187/4
Antopäivä: 12.3.2015

Päätöslyhennelmä

A oli tehnyt Kelalle hakemuksen ennakkoluvasta saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella. Kela oli ennen päätöksen antamista pyytänyt asiassa kansallisen lainsäädännön edellyttämän sitovan lausunnon sairaanhoitopiiriltä. Kelan päätös oli perustunut sairaanhoitopiirin lausuntoon, jonka mukaan sairaanhoitopiiri ei ollut puoltanut ennakkoluvan antamista asiassa. A:lle ei ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi lausunnosta.

Sairaanhoitopiirin Kelalle antama lausunto oli hallintolain 34 §:ssä tarkoitettu selvitys, joka oli vaikuttanut asian ratkaisuun luvan hakijalle kielteisellä tavalla. Se seikka, että lausunto oli Kelaa sitova, ei poistanut kuulemisvelvollisuutta. Asian käsittelyssä oli siten tapahtunut menettelyvirhe.

Oikeusohjeet

Hallintolaki 34 § H
Hallintolaki 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 20 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 987/2009 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen (883/2004) täytäntöönpanomenettelystä 26 artikla
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta 14 § (Kumottu 1.1.2014 alkaen)
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta 13 § (voimassa 1.1.2014 alkaen)

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Leena Nurmi, Kari Tornikoski ja Irmeli Rautaharkko. Asian esittelijä Emilia Heikkilä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.