Förvaltningsdomstols avgöranden: 2015

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117

Turun HAO 17.04.2015 15/0187/3
Sananvapaus - Kuvaohjelman tarjoaminen - Festivaalilupa - Luvan tarve - Maksu - Maksuperustelaki - Toimivaltainen hallinto-oikeus - Hallintolainkäyttölain muutoksen vaikutus
Turun HAO 16.04.2015 15/0185/3
Ennakkoratkaisu - Lahja - Sukupolvenvaihdos - Huojennus - Yritystoiminnan jatkaminen - Hallintoneuvosto
Ålands FD 09.04.2015 31/2015
Landskapslagstiftning - Rikslagstiftning - Kommunalbeskattning - Pensionsinkomst - Nordiskt skatteavtal - Ikraftträdande i landskapet - Retroaktivitet - Grundlagsenlighet
Vaasan HAO 09.04.2015 15/0150/1
Kirkollisasia - Seurakuntavaalit - Vaalilautakunnan jäsen - Vaalitoimitsija - Esteellisyys
Itä-Suomen HAO 08.04.2015 15/0444/1
Ampuma-ase - Hankkimislupa - Revolveri - Lopetusase - Hyväksyttävä käyttötarkoitus - Metsästys - Suurriistavirka-aputoiminta (SRVA)
Pohjois-Suomen HAO 31.03.2015 15/0166/3
Ennakkoratkaisu - Työpanososinko - Luovutusvoitto - Veron kiertäminen - Peitelty osingonjako
Helsingin HAO 27.03.2015 15/0371/1
Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen - Tilapäinen luovuttaminen - Jatkuva käyttäminen - Verovelvolliseksi hakeutuminen - Kokous- ja koulutustilat
Vaasan HAO 27.03.2015 15/0074/2
Ampuma-ase - Hallussapitolupien peruuttaminen - Käyttäytymisen sopimattomuus - Eläintenpito - Harkintavalta
Itä-Suomen HAO 23.03.2015 15/0354/1
Konserniavustus - Konserniavustuksen peruuttaminen
Turun HAO 20.03.2015 15/0076/1
Rakennusvalvontamaksu - Taksa - Uhkasakon asettaminen - Uhkasakon tuomitseminen - Hallintopakkoasia - Maksun määrääminen kahteen kertaan
Vaasan HAO 19.03.2015 15/0117/1
Ennakkoratkaisu - Varainsiirtovero - Asunto-osakkeiden kauppa - Määräaikainen vuokrasopimus - Omaksi-asunto - Omistusoikeuden luovutus - Veron kiertäminen
Helsingin HAO 17.03.2015 15/0247/4
Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikiekko - Saapumisajan merkitseminen - Aikarajoitus
Vaasan HAO 13.03.2015 15/0097/1
Euroopan aluekehitysrahasto - Julkinen hankinta - Hankintalain soveltamisala - Hankintadirektiivi - Tutkimus- ja kehittämispalvelut
Itä-Suomen HAO 13.03.2015 15/0089/4
Virkavaali - Kunnanhallituksen esitys - Valtuusto - Yksimielinen päätös - Päätöksen perusteleminen
Hämeenlinnan HAO 12.03.2015 15/0187/4
Lupa saada asianmukaista hoitoa asuinvaltion ulkopuolella - Sitova lausunto - Kuuleminen
Itä-Suomen HAO 10.03.2015 15/0319/1
Välipäätös - Päätöksen täytäntöönpano - Täytäntöönpanon kieltäminen - Täytäntöönpanon keskeyttäminen - Suomen riistakeskus - Suden kannanhoidollinen metsästys - Susikannan hoitosuunnitelma
Turun HAO 09.03.2015 15/0061/1
Kunnallisasia - Lomauttaminen - Tutkimatta jättäminen - Hallinto-oikeuden toimivalta - Valitusoikeus - Pääluottamusmies - Yhteistoimintamenettely - Lomautusperuste - Omaksumismääräys - Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Helsingin HAO 05.03.2015 15/0298/3
Elinkeinotulon verotus - Jakautuminen - Jatkuvuusperiaate - Tappioiden kohdentaminen - Nettovarallisuus - Tulolähde - Liiketoimintakokonaisuus - Arvopaperikauppa
Helsingin HAO 04.03.2015 15/0145/5
Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaava - Kaavoitusmenettely - Riittävät selvitykset - Vuorovaikutus
Itä-Suomen HAO 27.02.2015 15/0256/1
Varainsiirtovero - Arvopaperin luovutus - Asunto-osakeyhtiö - Lahja - Yhtiölainaosuus - Vastike
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.