Förvaltningsdomstols avgöranden: 2015

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117

Turun HAO 09.06.2015 15/0290/3
Ennakkoratkaisu - Ennakkoperintä - Tavanomainen henkilökuntaetu - Palkitseminen - Tavara/palvelupalkkio - Palkka
Vaasan HAO 05.06.2015 15/0154/2
Ympäristönsuojelulaki - Tuulivoimala - Ympäristöluvan tarve - Melu - Välkevaikutus - Kohtuuton rasitus - Kiinteistön käyttömuoto
Turun HAO 02.06.2015 15/0134/1
Tuulivoimayleiskaava - Meluselvitykset - Haitallinen melualue - Kunnallisvalitus - Valitusoikeus - Muu kuin kunnan jäsen - Asianosainen
Vaasan HAO 02.06.2015 15/0243/1
Kunnallisasia - Lomauttaminen - Sosiaalityön henkilöstö - Sosiaalitakuu
Helsingin HAO 28.05.2015 15/0400/5
Kunnallisvalitus - Maankäyttösopimus - Kunnallistekniikan korvaus - Rakennusoikeuden myyminen - Toimivallan ylittäminen - Harkintavallan väärinkäyttö - Muu lainvastaisuus
Hämeenlinnan HAO 28.05.2015 15/0296/1
Ennakkoratkaisu - Peitelty osinko - Työpanososinko - Luovutusvoitto
Itä-Suomen HAO 25.05.2015 15/0646/1
Metsästyslaki - Luontodirektiivi - Tiukkaa suojelua edellyttävä laji - Rauhoitussäännöksistä poikkeaminen - Poikkeuslupa - Kannanhoidollinen metsästys - Susi - Lajin suotuisa suojelutaso - Muu tyydyttävä ratkaisu - Asian selvittäminen - Ennakkoratkaisupyyntö - Unionin tuomioistuin
Itä-Suomen HAO 25.05.2015 15/0656/1
Metsästyslaki - Riistahallintolaki - Valitusoikeus - Rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö - Unionin oikeus - Tehokkuusperiaate - Suomen perustuslaki
Pohjois-Suomen HAO 21.05.2015 15/0246/3
Ennakkoratkaisu - Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Hallituksen jäsenyys - Yritystoiminnan jatkaminen
Itä-Suomen HAO 18.05.2015 15/0593/1
Ennakkoperintä - Oman asunnon luovutusvoitto - Omistusaika
Helsingin HAO 08.05.2015 15/0575/1
Arvonlisävero - Tavaran maahantuonti - Verovelka - Velvollisuus suorittaa maahantuonnin arvonlisävero - Varastonpitäjän vastuu - Työntekijän vastuu verosta - Yhteisvastuu - Vapaa-alueella sijaitseva varasto - Transitotavara - Tullivalvonnasta pois siirtäminen - Passitusilmoitus - Painon muuttuminen - Henkilö - joka on siirtänyt tavaran pois tullivalvonnasta - Henkilöt - jotka ovat osallistuneet siirtoon ja jotka ovat tienneet tai joiden olisi kohtuudella pitänyt tietää - että tavara on siirretty pois tullivalvonnasta
Ålands FD 08.05.2015 39/2015
Landskapslagstiftning - Markanvändning och byggande - Tillstånd för miljöåtgärder - Tillståndsförutsättningar
Hämeenlinnan HAO 07.05.2015 15/0257/1
Veronkanto - Veronkuittaus - Täytäntöönpanon keskeytysmääräys - Verotilin hyvitys
Helsingin HAO 30.04.2015 15/0497/6
Henkilökohtaisen tulon verotus - Maatilatalouden tuloverotus - Pääomatulo - Asunnon ja työpaikan väliset matkat - Yhtymä
Hämeenlinnan HAO 29.04.2015 15/0236/1
Ennakonpidätys - Oikeudenkäyntikulut - Vahingonkorvaus
Hämeenlinnan HAO 29.04.2015 15/0359/3
Unionin kansalaisen perheenjäsen - Oleskelukortin peruuttaminen - Perhe-elämän päättyminen - - Avioerohakemuksen raukeaminen
Turun HAO 29.04.2015 15/0101/1
Palkkaa vastaava korvaus - Hallintoriita - Vireillepanoaika
Itä-Suomen HAO 29.04.2015 15/0141/4
Uskonnon opetus - Uskonnonvapaus - Uskonnon harjoittaminen - Elämänkatsomustieto - Perustuslaki
Turun HAO 27.04.2015 15/0266/2
Ylläpitomaksu - päällekkäisyys - perustevalitus - asiakasmaksu - työtoiminta
Turun HAO 21.04.2015 15/0098/1
Yleiskaava - rakennetun ympäristön vaaliminen - rakennussuojelusta luopuminen
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.