Förvaltningsdomstols avgöranden: 2015

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117

Turun HAO 25.08.2015 15/0194/1
Virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi - Syrjintäkielto - Suhteellisuusperiaate - Tarkoitussidonnaisuuden periaate - Opettaja
Turun HAO 25.08.2015 15/0480/2
Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Lakisääteiset maksut ja korvaukset - Vahingonkorvaus
Itä-Suomen HAO 17.08.2015 15/0254/4
Uhkasakko - Työaikakirjanpito - Aluehallintovirasto - Asianajotoimisto - Asianajaja - Kommandiittiyhtiö - Perheenjäsen
Helsingin HAO 04.08.2015 15/0615/2
Rekisteröity parisuhde - esteiden tutkinta - asumisaika - ulkomaalainen - perustuslain etusija
Ålands FD 31.07.2015 81/2015
Landskapslagstiftning - Rikslagstiftning - Radio- och televisionsverksamhet - Programnämndens granskning av program - Anmälan - Beslut att inte vidta åtgärder - Överklagbarhet
Helsingin HAO 09.07.2015 15/0561/5
Omakotitalo - Suunnittelutarvealue - Rakennuskielto - Voimaantulo - Poikkeaminen
Pohjois-Suomen HAO 03.07.2015 15/0337/3
Henkilökohtaisen tulon verotus ­- Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen määrä - Avopuolison auto - Verohallinnon matkakuluvähennystä koskeva päätös
Turun HAO 30.06.2015 15/0341/3
Taksilupa - Etusijajärjestys - Taksinkuljettajakokemus - Vuokratyöntekijä
Turun HAO 29.06.2015 15/0137/1
Tuulivoimarakentaminen - Suunnittelutarvealue - Rakennuskielto - Osayleiskaavoituksen keskeneräisyys - Vapaa-ajan asunnon rakennuslupa
Itä-Suomen HAO 22.06.2015 15/0197/4
Kunnallinen viranhaltija - Virkavaali - Määräaikainen virkasuhde - Opettaja - Tasa-arvolaki
Helsingin HAO 18.06.2015 15/0501/5
Rakennuslupa - Valitusoikeus - Vastapäinen rakennuspaikka - Raideliikenne - Junarata
Itä-Suomen HAO 17.06.2015 15/0193/4
Pankkipalvelut - Syrjintä - EU/ETA-jäsenvaltio - Passi - Ensitunnistaminen - Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista - Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
Vaasan HAO 16.06.2015 15/0271/1
Lahjavero - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Maatilakokonaisuus - Metsätilat
Helsingin HAO 16.06.2015 15/0520/4
Arvonlisävero - Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön pyyntö - Valituskelpoinen päätös - Määräaika - Seurannaismuutos
Helsingin HAO 12.06.2015 15/0486/2
Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Tulojen jaksottaminen - Työttömyysturva - Työmarkkinatuki - Ansiotulo
Turun HAO 11.06.2015 15/0141/1, 15/0142/1
Maankäyttö- ja rakennuslaki - toimenpidelupa - mainoslaite - led-mainoslaite - maantie - asemakaava - haitta liikenteelle - liikenneturvallisuus
Hämeenlinnan HAO 11.06.2015 15/0346/1
Autoverotus - Muutoksenhakuajan laskeminen
Turun HAO 10.06.2015 15/0292/3
Kiinteistövero - Rakennuksen verotusarvo - Teollisuusrakennus - Konttorirakennus - Käyttötarkoituksen muutos - Keskeneräinen rakennus
Itä-Suomen HAO 10.06.2015 15/0772/1
Kokoontumislaki -Yleisötilaisuus - Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä - Vesipuisto
Turun HAO 10.06.2015 15/0294/3
Elinkeinotulon verotus - Fuusio - Sulautuminen - Tappioiden siirtyminen - Tappiovuoden tilanne - Kommandiittiyhtiön muutos osakeyhtiöksi - Jatkuvuusperiaate
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.