Förvaltningsdomstols avgöranden: 2015

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117

Vaasan HAO 21.10.2015 15/0493/1
Ympäristölupa - Kallion louhinta - Meluhaitta - Yhteisvaikutus - Luvan myöntämisen edellytykset
Helsingin HAO 16.10.2015 15/0835/5
Suunnittelutarveratkaisu - Maan läjittäminen
Itä-Suomen HAO 12.10.2015 15/0318/4
Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen tiedonsaantioikeus - Salassa pidettävä asiakirja - Virkasalaisuus - Todistamiskielto - poliisi - Oikeushyvien punninta - Kiireellisyys - Kuulematta jättäminen
Helsingin HAO 09.10.2015 15/1445/3
Säteilylaite - laserosoitin - myyntikielto - markkinoille saattaminen - verkkotunnuksen haltija
Itä-Suomen HAO 08.10.2015 15/0433/2
Apteekki - Palvelupiste - Asianosainen - Valitusoikeus
Itä-Suomen HAO 08.10.2015 15/0443/2
Huostassapidon jatkaminen - Olosuhteiden muuttuminen päätöksenteon jälkeen - Uusi selvitys- Hallinto-oikeuden toimivalta
Turun HAO 06.10.2015 15/0505/3
Varainsiirtovero - Yhtiölaina - Asunto-osake - Lahja - Vastike - Luottamuksensuoja
Hämeenlinnan HAO 02.10.2015 15/0777/3
Vammaispalvelu - Vaikeavammainen - Kuljetuspalvelu - Astma - Home- ja kemikaaliallergia
Itä-Suomen HAO 01.10.2015 15/1288/1
Ampuma-ase - Asekeräilijä - Tiedosto - Lupaehto - Poliisihallitus - Toimivalta
Helsingin HAO 28.09.2015 15/0802/4
Arvonlisävero - Rakentamispalvelun oma käyttö - Veron peruste - Käypä markkina-arvo - Arvonlisäverodirektiivin tulkintavaikutus
Turun HAO 28.09.2015 15/0480/3
Perintövero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Jatkaminen - Maa- ja metsätalous - Ennakkoratkaisu -
Itä-Suomen HAO 25.09.2015 15/1265/1
Varainsiirtoverotus - Vaihto - Käypä arvo - Perusparannus - Liikerakennus - Kiinteistöosakeyhtiö - Omistusoikeus
Itä-Suomen HAO 17.09.2015 15/1232/1
Taksilupa - Taksiluvan siirtäminen - Taksilupajärjestelmä
Hämeenlinnan HAO 16.09.2015 15/0558/4
Sosiaalipalvelu - Asumispalvelupaikan irtisanominen - Pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys - Vanhuspalvelulaki
Itä-Suomen HAO 14.09.2015 15/0283/4
Koulukuljetus - Koulumatkan kesto - Ohjattu toiminta - Perusopetuslaki 32 §
Pohjois-Suomen HAO 11.09.2015 15/0432/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnollinen vähennys - Koulutuskustannukset - Täydennyskoulutus - MBA-koulutus
Vaasan HAO 01.09.2015 15/0226/2
Valvonta-asia - Ympäristönsuojelulaki - Päätöksen valituskelpoisuus - Valitusosoitus - Tutkimatta jättäminen
Turun HAO 31.08.2015 15/0416/3
Ennakkoratkaisu - Päätösmaksu - Erilliset kysymykset - Yksi päätös - Yksi suorite
Turun HAO 27.08.2015 15/0408/3
Veronalainen etuus - Psykoterapeuttikoulutus - Jatkokoulutus - Koulutuskustannukset - Perheterapia - Yksilöterapia - KELA-pätevyys
Turun HAO 27.08.2015 15/0414/3
Vammaisen pysäköintilupa - Alaikäinen - Kyky kävellä itsenäisesti - Tarkkaavaisuushäiriö - Impulsiivisuus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-117

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.