Vasa FD 18.12.2014 14/0495/1

Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel - Frist inom vilken rättelse är möjlig - Henkilökohtaisen tulon verotus - Verotusmenettely - Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus - Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi - Määräaika oikaisun tekemiselle -

Diaarinumero: 01155/13/8101
Taltionumero: 14/0495/1
Antopäivä: 18.12.2014

A hade sålt 7.000 st anställningsoptioner till ett belopp om 244.265 euro. A, som hade deklarerat optionsinkomsten som övrig kapitalinkomst samt uppgett uppgifterna om optionerna på blankett 9A, hade inte fyllt i deklarationsblanketterna i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar. Inkomsten hade beskattats som kapitalinkomst och inte som förvärvsinkomst. Felet hade uppdagats vid Koncernskattecentralens granskning av A:s arbetsgivare.

A hade även året innan sålt anställningsoptioner och då hade inkomsten beskattats som förvärvsinkomst. Förvaltningsdomstolen ansåg att A efter detta måste anses ha varit medveten om att inkomsten utgör förvärvsinkomst, men A hade ändå deklarerat inkomsten som kapitalinkomst. A hade inte heller i tilläggsuppgifterna till deklarationen preciserat att det var fråga om anställningsoptioner. Med beaktande av att beskattningen verkställs såsom massförfarande, förelåg orsakssamband mellan sättet att deklarera och det felaktiga beskattningsbeslutet. Förvaltningsdomstolen ansåg att A:s deklaration hade varit oriktig på det sätt som avses i 56 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel inom fem år efter att beskattningen slutförts var således möjlig.

Jfr HFD 2012:103

Lagen om beskattningsförfarande 7 § 1 mom., 26 § 5 och 6 mom. och 56 § 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.