Turun HAO 16.12.2014 14/0374/1

Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva hallintoriita - Määräaikaisten virkasuhteiden peräkkäisyys - Oppilaitoksen kesäkeskeytys

Diaarinumero: 01927/13/2207
Taltionumero: 14/0374/1
Antopäivä: 16.12.2014

välipäätös

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, olivatko X:n määräaikaiset virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 3 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla peräkkäisiä, kun hänen virkasuhteidensa väliin oli jäänyt oppilaitoksen kesäkeskeytyksistä johtuvia taukoja.

X oli ajanjaksona 8.12.2008-1.6.2013 toiminut Turun kaupungin palveluksessa päätoimisena tuntiopettajana Turun iltalukiossa määräaikaisissa virkasuhteissa kuusi kertaa peräkkäin siten, että palvelussuhteiden väliin oli kesinä 2009-2012 jäänyt enintään oppilaitoksen kesäkeskeytyksien pituinen tauko.

Hallinto-oikeus totesi, että arvioitaessa, ovatko virkasuhteet olleet viranhaltijalaissa tarkoitetulla tavalla peräkkäisiä on otettava huomioon, että kyseiset tauot ovat ajoittuneet iltalukion kesäkeskeytysten ajalle. Kesäkeskeytykset ovat vakinaisille opettajille palkallista aikaa. Myös viranhaltijalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 196/2002) on katsottu, että jos työ on pysyvää, niin viranhaltija tulee ottaa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen, vaikka viraston tai laitoksen toiminta keskeytyy kokonaan tai osittain toiminnan luonteen vuoksi tietyksi ajaksi. Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoi, että X:n palvelussuhteet olivat hakemuksessa tarkoitettuna ajanjaksona 8.12.2008-1.6.2013 olleet viranhaltijalaissa tarkoitetulla tavalla peräkkäisiä.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 § 3 mom

Koko jaoston istunto.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.