Turun HAO 27.06.2014 14/0357/3

Perintöverotus - Kahden vuoden kuluessa sattuneet kuolemantapaukset - Kellonaika

Diaarinumero: 01753/13/8501
Taltionumero: 14/0357/3
Antopäivä: 27.6.2014

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, ovatko 12.10.2009 ja 12.10.2011 kuolleiden puolisoiden kuolemantapaukset sattuneet perintö- ja lahjaverolain 17 §:n tarkoittamalla tavalla kahden vuoden kuluessa.

Perinnönjättäjä A kuoli 12.10.2011 klo 16.25. Hänen jäämistöönsä kuului hänen edesmenneeltä puolisoltaan, 12.10.2009 klo 23.20 kuolleelta B:ltä testamentin perusteella perimäänsä omaisuutta.

Perintöverovelvollisuus syntyy perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Perintö voi siten siirtyä verovelvollisuuden synnyttävällä tavalla useaan kertaan myös saman vuorokauden aikana. Näin ollen ei ole perusteltua laskea perintö- ja lahjaverolain 17 §:ssä tarkoitettua kahden vuoden aikaa vuorokausittain vaan kellonajat tulee ottaa huomioon, mikäli ne ovat luotettavasti selvillä.

A:n ja B:n kuolinajat ovat luotettavasti selvillä. A:n kuollessa B:n kuolemasta ei ollut vielä kulunut täyttä kahta vuotta. Hallinto-oikeus kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja toimitetun perintöverotuksen ja katsoi, että A:n ja B:n kuolemantapaukset ovat sattuneet perintö- ja lahjaverolain 17 §:n tarkoittamalla tavalla kahden vuoden kuluessa.

Perintö- ja lahjaverolaki 5 §

Perintö- ja lahjaverolaki 17 §

vrt. KHO 1992-B-535, 7.5.1992 /1633

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.