Turun HAO 26.03.2014 14/0175/2

Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Kunnan toimivalta - Huostaanottohakemus - Lapsen etu

Diaarinumero: 00146/14/6131
Taltionumero: 14/0175/2
Antopäivä: 26.3.2014

Sisarukset olivat muuttaneet toukokuussa 2013 asumaan isänsä luokse. Vanhempi lapsista oli sijoitettu kiireellisesti joulukuussa 2013. Lasten huostaanottoa valmistelevassa asiakastapaamisessa 10.1.2014 isä oli ilmoittanut muuttavansa paikkakunnalta lastensuojelutoimenpiteiden takia. Kutsu huostaanottoa koskevaan 28.1.2014 pidettävää kuulemistilaisuuteen oli annettu mainitussa tapaamisessa. Perhe oli muuttanut paikkakunnalta 23.1.2014. Huostaanottohakemukset olivat tulleet vireille hallinto-oikeudessa 30.1.2014.

Hallinto-oikeus tutki lapsen aiemman kotikunnan tekemän huostaanottohakemuksen, kun huostaanoton tarve oli syntynyt kyseisessä kunnassa ja kun huostaanottoasia oli laitettu vireille kuulemiskirjeiden antamisella lapsen vielä asuessa kyseisessä kunnassa. Asiaan vaikutti erityisesti se, että lapsen vanhempi sisarus oli sijoitettu kiireellisesti perheen asuessa hakijakunnassa ja hakemuksen tehnyt kunta oli hänen huostaanottohakemusasiassaan toimivaltainen lastensuojelulain 16 §:n 2 momentin nojalla. Huostaanottohakemusten perustelut ja lasten etu huomioon ottaen asiat oli syytä käsitellä yhdessä.

Lastensuojelulaki 4 § 1 mom

Lastensuojelulaki 16 § 1 mom

Lastensuojelulaki 16 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.