Turun HAO 08.05.2014 14/0135/1

Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen - Ilmoitusmenettely - Oikeudelliset edellytykset hylätä ilmoitus

Diaarinumero: 02068/12/4199
Taltionumero: 14/0135/1
Antopäivä: 8.5.2014

Asiassa oli oikeuskysymyksenä ratkaistavana se, oliko rakennusvalvontaviranomaisella oikeudellisia edellytyksiä hylätä vastaavan työnjohtajan määräämistä koskeva ilmoitus sellaisen henkilön osalta, joka täytti kelpoisuusvaatimukset mutta jonka ei samaan aikaan valvottavana olevien työkohteitten määrän vuoksi katsottu selviävän tehtävästä asianmukaisella tavalla.

Rakennusluvan hakijat olivat rakennuslupahakemuksen yhteydessä ilmoittaneet, että henkilö X, joka täytti vastaavalta työnjohtajalta edellytetyt kelpoisuusvaatimukset ja joka viiden vuoden sisällä oli aiemmin hyväksytty vastaavaksi työnjohtajaksi, toimii rakennushankkeessa vastaavana työnjohtajana. Kunnan rakennustarkastaja oli merkinnyt ilmoituksen hylätyksi. Ilmoitus oli hylätty sillä perusteella, että valvottavia kohteita oli katsottu olevan niin paljon, ettei X:n katsottu selviävän tehtävästä asianmukaisesti. Lautakunta oli hylännyt X:n oikaisuvaatimuksen ja pysyttänyt rakennustarkastajan päätöksen.

Hallinto-oikeus kumosi päätökset todeten, että maankäyttö- ja rakennuslaissa tai -asetuksessa taikka niitä alemmanasteisissa säännöksissä ei ole säännöstä, jonka nojalla kelpoisuusvaatimukset täyttävän vastaavan työnjohtajan ilmoitus voitaisiin jättää hyväksymättä. Hallinto-oikeus totesi kuitenkin, että mikäli vastaava työnjohtaja ei suoriudu säädetyistä velvoitteistaan, rakennusvalvontaviranomainen voi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla joko peruuttaa vastaavan työnjohtajan hyväksynnän tai keskeyttää rakennustyöt.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki 123 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 70 §

Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A1, Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, kohta 4.1.6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.