Turun HAO 29.01.2014 14/0050/3

Tuloverotus - Verosta tehtävä vähennys - Kotitalousvähennys - Rakennuksen peruskorjaus - Remontin kesto - Asuminen korjausaikana - Vanha koulurakennus

Diaarinumero: 00965/13/8101, 00964/13/8101
Taltionumero: 14/0050/3
Antopäivä: 29.1.2014

Asiassa oli kysymys kotitalousvähennyksen edellytyksistä.

Tuloverolain mukaan verovelvollinen saa kotitalousvähennyksenä vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä. Vähennykseen oikeuttaa asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö.

Valittajien vuonna 2008 ostama, alun perin kouluna ollut rakennus käsitti kaksi varsinaista kerrosta ja kellarikerroksen, joiden pinta-ala oli yhteensä 1 031 neliömetriä. Annetun selvityksen mukaan rakennus oli hankittu osaksi omaa asumista varten ja osaksi elinkeinotoiminnan käyttöön vuokrattavaksi. Rakennuksessa oli oston jälkeen tehty korjaustöitä runsaan kolmen vuoden ajan ennen kuin valittajat olivat vuonna 2011 muuttaneet asumaan sen noin 350 neliön laajuisessa ylimmässä kerroksessa olevaan asuntoon. Asunto oli ainakin pääosin tehty koulurakennuksessa alun perin olleista kahdesta opettajan asunnosta, joita myös rakennuksen edellinen omistaja oli käyttänyt asuntonaan.

Hallinto-oikeus totesi, että valittajat olivat kiinteistön ostettuaan aloittaneet rakennuksen kunnostamisen muun ohella asumiseensa käytettäväksi. Heidän asuntonsa oli tullut rakennuksen entuudestaankin asumiseen käytettyihin tiloihin, ja he olivat muuttaneet sinne saatuaan asunnon asuttavaan kuntoon. Perusteita olla hyväksymättä kotitalousvähennystä tältä osin ei siten ollut. Asunnossa tehdyt kunnossapito- ja perusparannustyöt, kuten toisen keittiön muuttaminen saunaksi ja pesuhuoneeksi, oikeuttivat kotitalousvähennyksen myöntämiseen.

Tuloverolaki 127a §

Äänestys 2-1

Äänestys koski päätöksen perusteluja.

KHO:n päätös 18.5.2015 taltionumero 1286. Päätöksen lopputulosta ei muuteta. Vuosikirja KHO:2015:74.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.