Pohjois-Suomen HAO 24.06.2014 14/5171/1

Oikeusapu - Oikeusturvavakuutus - Avustajan palkkio - Kohtuullistaminen - Kohtuullinen tuntipalkkio

Diaarinumero: 00244/13/OU/6199
Taltionumero: 14/5171/1
Antopäivä: 24.6.2014

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, miten valtion varoista maksettava avustajan palkkio määräytyi, kun oikeusapu oli myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen.

A:lle oli myönnetty sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua koskevassa valitusasiassa oikeusapua oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen ilman perusomavastuuta ja hänen avustajakseen oli määrätty B. Avustaja B oli toimittanut hallinto-oikeudelle laskun, jossa hän oli ilmoittanut käyttäneensä työaikaa asian hoitamiseen 11 tuntia 15 minuuttia. B:n laskuttama tuntipalkkio oli 180 euroa. A:n oikeusturvavakuutuksen mukainen omavastuu oli 15 prosenttia ja vähintään 150 euroa.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n mukaan jos oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, valtion varoista suoritettavan avustajan palkkion ja kulukorvausten määrä arvioidaan yleisten oikeudenkäyntikulusäännösten perusteella.

Hallinto-oikeus totesi, että yleisiin oikeudenkäyntikulusäännöksiin ei sisälly säännöksiä avustajan oikeudesta palkkioon päämieheltään. Tämän vuoksi avustajan laskua on arvioitava sen perusteella, mitä tällaisten kulujen korvaamisesta asianosaisten välillä on oikeudenkäymiskaaren yleisissä kulusäännöksissä säädetty. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan oikeudenkäyntikulujen korvaus on tarkoitettu kattamaan tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Mainitun luvun 8 §:n mukaan korvattaviin kuluihin kuuluvat muun muassa avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

Hallinto-oikeus katsoi, että myös silloin, kun oikeusapua oli myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen, valtion varoista maksettavaa osuutta määrättäessä palkkion kohtuullisuuteen voitiin kiinnittää huomiota. Hallinto-oikeus piti avustajan laskussa esitettyä kokonaistyömäärää asian laatu ja laajuus huomioon ottaen tarpeettoman suurena ja kohtuullisti laskutusta tuntimäärän osalta. Sen sijaan hallinto-oikeus piti laskutettua tuntipalkkiota kohtuullisena. Valtion varoista määrättiin korvattavaksi avustaja B:lle kohtuulliseksi katsotusta palkkiosta lasketun oikeusturvavakuutuksen 15 prosentin omavastuuosuuden mukainen määrä.

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 14 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.