Itä-Suomen HAO 14.11.2014 14/5324/2

Lastensuojeluasia - Lapsen kiireellinen sijoitus - Määräaika - Määräaikalain soveltaminen - Laillisuusperiaate

Diaarinumero: 11748/14/6131
Taltionumero: 14/5324/2
Antopäivä: 14.11.2014

Hallinto-oikeus antoi lapsen huostaanottoa koskevassa asiassa väliaikaisen määräyksen, koska kiireellinen sijoitus oli rauennut ennen hakemuksen vireille tulemista.

Kiireellinen sijoitus puuttuu perusoikeuksiin eli henkilökohtaiseen vapauteen ja perhe-elämän suojaan. Perusoikeuksiin voidaan puuttua ainoastaan nimenomaisen lainsäännöksen perusteella. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (määräaikalaki) soveltaminen ei voinut tämän vuoksi johtaa siihen, että lapsen kiireellinen sijoitus saattoi jatkua pidempään kuin lastensuojelulaissa säädetään. Määräaikalain 2 § (päätöksentekopäivää ei lueta määräaikaan) ja 5 § (niin sanottu pyhäpäiväpidennys) eivät näin ollen tule sovellettavaksi.

Suomen perustuslaki 7 § 3 mom ja 10 § 1 mom
Lastensuojelulaki 38 § 1-3 mom
Määräaikalaki 1 §

Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Virve De Godzinsky. Asian esittelijä Jukka Korolainen.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.