Helsingin HAO 22.12.2014 14/1065/2

Valtion virkamieslaki - Kirjallinen varoitus - Virheen korjaaminen - Kohtuullinen aika

Diaarinumero: 05063/13/1401
Taltionumero: 14/1065/2
Antopäivä: 22.12.2014

Asiassa oli kysymys virkamiehelle annetusta varoituksesta tilanteessa, jossa virkamiehelle saman menettelyn johdosta aikaisemmin annettu varoitus oli virkamieslautakunnassa kumottu menettelyvirheen perusteella. Virkamieslautakunta ei ollut tutkinut varoituksen asiallisia edellytyksiä.

Hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin huomioon se, että virkamieslautakunta ei ollut tutkinut kysymyksessä olevan samoihin tosiseikkoihin perustuvan varoitusasian asiallisia edellytyksiä, vaan päätöksen kumoaminen virkamieslautakunnassa on perustunut yksinomaan varoituksen antamista koskeviin menettelyllisiin seikkoihin, varoitusasian uudelleen käsittelyyn työnantajaviranomaisessa ei ollut estettä. Asia oli olosuhteisiin nähden voitu käsitellä työnantajaviranomaisessa myös ilman uutta kuulemista, kun otettiin huomioon, ettei virkamieslautakunnan päätöksessä ollut puututtu jo tapahtuneeseen kuulemiseen.

Hallinto-oikeus katsoi, että virkamiehen menettelyn ja nyt valituksenalaisella päätöksellä annetun varoituksen välistä lähes kahdeksan kuukauden aikaa oli pidettävä kohtuuttoman pitkänä aikana. Hallinto-oikeus otti huomioon myös sen, että varoituksen perusteena olevien seikkojen määrittely ei ollut edellyttänyt pitkää selvittelyaikaa. Valittajalle saman menettelyn johdosta aikaisemmin annetun varoituksen kumoaminen virkamieslautakunnassa työnantajan menettelyvirheen johdosta ei vaikuttanut tähän kohtuusarviointiin. Valituksenalainen päätös, jolla työnantajaviranomainen oli antanut varoituksen, oli kumottava.

Valtion virkamieslaki 24 § ja 57 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet

Sampo Jokinen, Ismo Räisänen (t) ja Pia Repo.

Asian esittelijä Eve Saarikoski.

KHO 2144/16 19.5.2016. Päätös kumotaan ja palautetaan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.