Helsingin HAO 18.03.2014 14/0352/1

Oikeusapu - Avustajan palkkio - Matkustamisesta syntyneet lisäkulut ja ajanhukka

Diaarinumero: 03653/13/1220
Taltionumero: 14/0352/1
Antopäivä: 18.3.2014

Oikeusaputoimisto oli hylännyt turvapaikka-asiassa avustajan matkakuluja ja matka-ajan palkkiota koskevan vaatimuksen, koska oikeusavun saajan oleskelupaikkakunnan ulkopuolella toimivan avustajan käyttämistä ei voitu pitää perusteltuna. Avustaja oli vaatinut korvattavaksi kustannukset liittyen Helsingin ja Turun välisiin matkoihin tapaamaan Turun vastaanottokeskuksessa asuvaa oikeusavun saajaa sekä avustamaan tätä Maahanmuuttoviraston Turun toimipisteessä järjestetyssä turvapaikkapuhuttelussa.

Hallinto-oikeus totesi, että sanamuotonsa perusteella oikeusapulain 17 §:n 1 momentti tulee ensisijaisesti sovellettavaksi määrättäessä avustajan palkkiosta ja kulukorvauksista oikeudenkäynnissä. Lainkohta sisältää kuitenkin yleisen periaatteen avustajan matkakulujen ja ajanhukan korvaamisesta, joten se on sovellettavissa soveltuvin osin myös ratkaistaessa vaatimusta ajanhukasta ja matkustamisesta syntyneistä kuluista hallintomenettelyssä, mistä nyt on kysymys.

Kun otettiin huomioon se, että kansainvälistä suojelua koskevaan asiaan saattaa pääsääntöisesti liittyä asian käsittely useammalla kuin yhdellä paikkakunnalla, hallinto-oikeus katsoi, että ratkaistaessa vaatimusta ajanhukasta ja matkustamisesta syntyneistä kuluista ratkaisevaa merkitystä ei voida lähtökohtaisesti antaa sille, missä tuomioistuimessa avustaja tavanomaisesti hoitaa avustajan tehtäviä oikeusapulain 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Henkilön vapaus valita avustajansa on erityisen korostunut kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Luottamuksellinen suhde avustajan ja avustettavan välillä on perusedellytys kansainvälistä suojelua koskevan asian hoitamiseen suojelua hakeneen henkilön edun mukaisesti. Hallinto-oikeus totesi, että vaikka oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun avustajan matkustamisesta syntyvän lisäkulun ja ajanhukan korvaamista koskevan säännöksen tarkoituksena ei ole ollut hallituksen esityksen mukaan kaventaa henkilön mahdollisuutta valita avustajansa, sillä voi kuitenkin tosiasiassa olla merkitystä avustajan valinnassa ja se voi vaikuttaa kaventavasti henkilön mahdollisuuteen saada kansainvälistä suojelua koskeva asiansa hoidetuksi etunsa mukaisesti. Näissä oloissa hallinto-oikeus piti perusteltuna, että kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön avustajalle korvataan kulut ja maksetaan palkkio hänen Helsingin ja Turun välisiltä matkoiltaan, jotka koskivat Turun vastaanottokeskuksessa asuvan päämiehen tapaamista ja tämän avustamista Maahanmuuttoviraston Turun toimipisteessä järjestetyssä puhuttelussa. Oikeusaputoimiston päätös oli tältä osin kumottava ja asia oli palautettava sille uudestaan käsiteltäväksi.

Oikeusapulaki 17 § 1 momentti

Vrt. myös Helsingin HAO 18.3.2014 taltionumero 14/0353/1.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marjatta Mäenpää, Juha Rautiainen, Terttu Villikka, Ulf Ekebom, Sirpa Tammisalo (t), Pirjo Järvenpää, Mirja Mehto, Tero Leskinen, Anna Salminen ja Virpi Ikkelä.

Asian esittelijä Anna Salminen.

Äänestys 7 + 1 - 2

Lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.