Hämeenlinnan HAO 24.01.2014 14/0056/3

Kunnallisasia - Eron myöntäminen luottamustoimesta - Kunnanvaltuuston varajäsen - Lautakunnan varajäsen - Pätevä syy

Diaarinumero: 00693/13/2299
Taltionumero: 14/0056/3
Antopäivä: 24.1.2014

Päätöslyhennelmä

Kaupunginvaltuusto oli päätöksillään myöntänyt A:lle hakemuksesta eron tarkastuslautakunnan varajäsenen ja kaupunginvaltuuston varajäsenen luottamustoimista. A oli perustellut eronpyyntöjään sillä, että hän on haluton hoitamaan kyseisiä luottamustehtäviä sen jälkeen, kun hänelle on selvinnyt, mihin luottamustehtäviin hänet oli vaalien jälkeen uuden toimikauden alussa valittu.

Kunnan jäsenet B ja C vaativat päätösten kumoamista katsoen, että A ei ollut esittänyt pätevää syytä eronpyynnöilleen.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen, jolla A:lle oli myönnetty ero kaupunginvaltuuston varajäsenen luottamustoimesta ja hylkäsi valituksen hänelle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä myönnettyä eroa koskevalta osalta.

Valtuuston varajäsenyydestä myönnetyn eron osalta hallinto-oikeus totesi, että A:lta oli valtuustoehdokkaana vaadittu kirjallinen suostumus kyseisen luottamustoimen vastaanottamiseen ja hänet oli valittu puolueensa neljänneksi varavaltuutetuksi välittömästi kunnallisvaalien tuloksen perusteella eikä valtuustoryhmien vaalien jälkeen luottamustehtäväpaikkojen jakamisesta tekemien sopimusten perusteella. Tähän nähden eroamisperusteeksi esitetty luottamustehtäväpaikkojen epätyydyttävä jakaminen ei ole kuntalain 38 §:n 3 momentissa tarkoitettu pätevä syy eron myöntämiseksi varavaltuutetun luottamustoimesta. Valtuuston päätös oli siten lainvastainen.

Tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta myönnetyn eron osalta hallinto-oikeus totesi, että kaupunginvaltuusto on voinut harkintavaltansa nojalla arvioida eronpyynnölle esitettyjen syiden olevan päteviä eikä valtuuston sitä koskeva päätös ole lainvastainen.

Oikeusohjeet

Kuntalaki 38 §
Kuntalaki 39 §
Kuntalaki 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Maija-Liisa Marttila, Reima Nieminen ja Marja Tuominen. Asian esittelijä Vuokko Alitalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.