Förvaltningsdomstols avgöranden: 2014

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Hämeenlinnan HAO 26.03.2014 14/0208/3
Talletetun lunastuskorvauksen maksaminen - Kiinteistönmuodostamislaki - Laki rahan arvo-osuuksien arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta - Maksutalletuslaki - Määräaika - Perusoikeudet - Omaisuuden suoja
Turun HAO 26.03.2014 14/0175/2
Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Kunnan toimivalta - Huostaanottohakemus - Lapsen etu
Turun HAO 25.03.2014 14/0173/2
Sosiaalipalvelu - Palveluasuminen - Perhehoito - Vanhuspalvelulaki
Turun HAO 24.03.2014 14/0153/3
Verotus - Yleishyödyllinen yhteisö - Säätiö - Asumispalvelutoiminta - Elinkeinotoiminta
Helsingin HAO 24.03.2014 14/0449/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Oman asunnon luovutusvoiton verotus - Vakituinen asunto - Kahden kiinteistön myynti kolmella eri kauppakirjalla
Helsingin HAO 21.03.2014 14/0433/3
Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Maahantulokielto - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus - Rikokset - Kokonaisharkinta
Helsingin HAO 21.03.2014 14/0434/3
Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Maahantulokielto - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus - Rikokset - Kokonaisharkinta
Oulun HAO 19.03.2014 14/0118/2
Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulonhankkimiskulut - Työasuntovähennys
Helsingin HAO 18.03.2014 14/0352/1
Oikeusapu - Avustajan palkkio - Matkustamisesta syntyneet lisäkulut ja ajanhukka
Helsingin HAO 17.03.2014 14/0188/2
Toimeentulotuki - Oleskelulupa
Helsingin HAO 07.03.2014 14/0213/4
Elinkeinotulon verotus - Veron kiertäminen - Konserniavustus - Korkojen vähennysoikeus - Tulon allokoiminen - EU-oikeus - Sijoittautumisoikeus - Syrjintäkielto - Verosopimuksen syrjintäkieltoartikla
Helsingin HAO 07.02.2014 14/0139/1
Ulkomaalaisasia - Työntekijän jatko-oleskelulupa - Toimeentulo - Työsuhteen päättyminen - Tilapäinen työttömyys
Ålands FD 31.01.2014 10/2014
Landskapslagstiftning - Renhållningsavgift - Fastighetsinnehavares betalningsskyldighet - Fördröjd debitering - Retroaktivitet - Möjlighet att utnyttja renhållningsservice
Turun HAO 29.01.2014 14/0050/3
Tuloverotus - Verosta tehtävä vähennys - Kotitalousvähennys - Rakennuksen peruskorjaus - Remontin kesto - Asuminen korjausaikana - Vanha koulurakennus
Helsingin HAO 28.01.2014 14/0038/5
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus - Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus - Erilliskerätty pakkausjäte - Jätelain siirtymäsäännös - Unionin oikeus - Perusoikeudet
Kuopion HAO 27.01.2014 14/0029/3
Kunnallisvalitus - Valitusoikeus - Tutkimatta jättäminen - Osakkeiden lunastaminen - Asianosainen
Hämeenlinnan HAO 24.01.2014 14/0056/3
Kunnallisasia - Eron myöntäminen luottamustoimesta - Kunnanvaltuuston varajäsen - Lautakunnan varajäsen - Pätevä syy
Kuopion HAO 22.01.2014 14/0025/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Verotarkastus - Varsinainen työpaikka - Matkakustannusten korvaaminen
Kuopion HAO 21.01.2014 14/0020/1
Valitusoikeus - Hakemus ampuma-asekouluttajaksi hyväksymiselle - Tutkimatta jättäminen
Vaasan HAO 09.01.2014 14/0005/3
Työasuntovähennys - Leirintäalue - Asuntovaunupaikan vuokraus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.