Förvaltningsdomstols avgöranden: 2014

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Itä-Suomen HAO 13.11.2014 14/5547/1
Luovutusvoiton verovapaus - Peräkkäiset kaupat - Veron kiertäminen - Myynti kunnalle
Itä-Suomen HAO 03.11.2014 14/5482/1
Elinkeinotulon verotus - Liiketoimintasiirto - Käteisvastike - Toimintamuodon muutos - Säästöpankki - Säätiö
Helsingin HAO 31.10.2014 14/0970/6
Elinkeinotulon verottaminen - Konserniyhtiöt - Ulkomaalainen yhtiö - Lainasaamisen vähennyskelpoisuus
Itä-Suomen HAO 31.10.2014 14/5229/4
Virantoimitusjärjestys - Hovioikeus - Hallinnon sisäinen määräys - Tutkimatta jättäminen
Pohjois-Suomen HAO 30.10.2014 14/5403/1
Vireille tulo - Sähköinen asiointi - Palveluperiaate - Hyvä hallinto - Viranomaisen neuvontavelvollisuus - Asiakaspalvelujärjestelmien uusiminen - Ampuma-aseen hankkimis- ja hallussapitolupa
Helsingin HAO 30.10.2014 14/1598/1
Oikeusapu - Palkkio - Hallintoasia - Turvapaikka-asia - Käsittelyaikatiedustelu - Ratkaisupyyntö
Hämeenlinnan HAO 30.10.2014 14/0549/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Ansiotulosta tehtävät vähennykset - Virkarikos - Vahingonkorvaus - Oikeudenkäyntikulut
Helsingin HAO 28.10.2014 14/1564/1
Arvonlisävero - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu - Jalkojenhoito - Lähihoitaja - Jalkojenhoidon osaamisala
Turun HAO 28.10.2014 14/0618/3
Ennakkoratkaisu - Lahja - Maatila - Sukupolvenvaihdos - Huojennus - Luovutus - Viisi vuotta - Pääosa
Vaasan HAO 22.10.2014 14/0380/1
Elinkeinotulon verotus - Ennakkoratkaisu - Velan siirto tytäryhtiön SVOP-rahastoon - Tulon realisoituminen
Helsingin HAO 20.10.2014 14/1542/1
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Oleskeluluvan hakeminen - Perheside - Uusi oleskelulupaperuste - Oleskelulupaperusteen vaihtuminen - Avioero - Uusi avioliitto - Karkotus - Maasta poistamista koskeva kokonaisharkinta - Oleskeluluvan merkitys karkotusharkinnassa - Perhesiteen merkitys kun oleskelulupahakemusta ei ole tehty - Maahantulokielto
Itä-Suomen HAO 15.10.2014 14/5179/4
Yliopisto - Oppiarvon peruuttaminen - Plagiointi - Lainvoimaisuus - Luottamuksensuoja - Päätöksen purkaminen
Helsingin HAO 10.10.2014 14/1103/4
Elinkeinotulon verotus - Siirtohinnoittelu - Menon vähennyskelpoisuus - Korvaus konsernin nimen ja logon käyttämisestä - Rojalti - Markkinaehtoinen hinnoittelu
Itä-Suomen HAO 01.10.2014 14/5326/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Kaupan purku - Luovutusvoitto - Oikeudenkäyntikulut
Vaasan HAO 24.09.2014 14/0344/1
Hallintoriita - Kuittaus - Kuittausoikeus - Julkisoikeudellinen velkasuhde - Julkisoikeudellinen saatava - Yksityisoikeudellinen saatava - Lastensuojelu - Asiakasmaksu
Helsingin HAO 19.09.2014 14/1367/3
Elinkeinotulon verotus - Pääomasijoitustoiminta - Holdingyhtiö - Hankitun yhtiön purkaminen - Purkutappion vähennyskelpoisuus
Ålands FD 16.09.2014 83/2014
Landskapslagstiftning - Bygglov - Meddelande av tillståndsbeslut - Anslag - Delgivning - Besvärstid
Itä-Suomen HAO 10.09.2014 14/5226/1
Ampuma-ase - Hallussapitolupien peruuttaminen - Päätöksen tiedoksianto - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Varoitus
Hämeenlinnan HAO 25.08.2014 14/0556/2
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus - Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus - Jätelain siirtymäsäännös - Muutoksenhaku - Epäselvä päätös
Vaasan HAO 22.08.2014 14/0274/1
Työsuojeluasia - Käyttökielto
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.